• Po stopách hudby v MŠ
     • Po stopách hudby v MŠ

      Dnes nás v materskej škole navštívil Rytier Gaston s hudobným programom "Po stopách hudby". Deti sa dozvedeli, ako sa zrodila hudba a spoznali rôzne historické hudobné nástroje. Zistili, ako sa ľudia v tej dobe hrali a zabávali, ale aj aké mali povinnosti. Pri mnohých piesňach Rytiera Gastona rytmicky aj spevácky doprevádzali.

    • Deň Zeme v podaní žiakov II. stupňa
     • Deň Zeme v podaní žiakov II. stupňa

      Pravidelne a celoročne sa naša škola venuje aktivitám zameraným na formovanie ekologického a environmentálneho povedomia žiakov a zvlášť v mesiacoch apríl a máj zintenzívňujeme naše eko aktivity. Práve preto si každoročne pripomíname Deň Zeme. Dňa 21. apríla 2023 sa žiaci II. stupňa zúčastnili akcie pod názvom DUBNICKÁ ENVIROJAR, ktorá prebieha pod záštitou mesta Dubnica nad Váhom. Záleží nám na životnom prostredí a na čistote okolia, v ktorom žijeme, a preto sme sa s odhodlaním zapojili do veľkého jarného upratovania. Teplé slnečné počasie nás sprevádzali celou cestou na Kalváriu, a tá sa stala centrom zveľaďovania prírodného spoločenstva.

    • Aktivity v školskom klube detí
     • Aktivity v školskom klube detí

      V marci sme v ŠKD rozvíjali čitateľskú gramotnosť detí pri čítaní z kníh, časopisov a ukončili sme ho tradičnou ,,Čitateľskou súťažou" ŠKD, kde sa zapojili všetky deti z I. aj II. oddelenia. Deti si vyrobili obal na svoju obľúbenú knihu aj so záložkou. Vytvorili pozdrav ku Dňu učiteľov, aj k MDŽ a zapojili sa do výroby darčekov pre budúcich prváčikov. Rozprávali sme sa o Svetovom dni vody, o včelách, o prvých jarných prácach v záhrade a deti si vyrobili aj kraslice. V telovýchovnej oblasti sme sa zamerali na loptové hry a bezpečnosť pri plávaní.

    • Úspechy v biologickej olympiáde
     • Úspechy v biologickej olympiáde

      Dňa 13.apríla. sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 57. ročníka biologickej olympiády kategórie E. V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojili dve žiačky. Z VIII. ročníka Lenka Štefúnová a z IX. ročníka Dominika Ševčíková. Naše súťažiace nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenia. Lenke 1. miesto a Dominike 3. miesto.

     • Riaditeľské voľno

      V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 28. 04. 2023 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom ZŠ a deťom MŠ sv. Dominika Savia riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje