• Kurz korčuľovania
     • Kurz korčuľovania

      V mesiaci apríl sa prváci a druháci zúčastnili päťdňového kurzu korčuľovania, ktorý viedli skúsení tréneri. Tretiaci a štvrtáci sa pod dohľadom trénerov dva dni zdokonaľovali v korčuľovaní po minuloročnom základnom kurze. Korčuľovanie je zároveň náplňou učebných plánov telesnej a športovej výchovy.

    • Vstup detí do Dubnickej ruže
     • Vstup detí do Dubnickej ruže

      4. mája 2023 sme prežívali v dubnickej farnosti veľkú radosť. 29 žiakov z našej školy a 3 mamy vstúpili do Ružencového spoločenstva – „Živej ruže“, ktorá funguje pri kostole sv. Jakuba. Stretnutie začalo modlitbou sv. ruženca v kostole. Po modlitbe boli deti pozvané ešte do CVČ Laura, kde boli slávnostne privítané hlavnou horliteľkou, pani Annou Džimovou. Spoznali tiež horliteľky svojich ruží – pani Evku a Danku, ktoré im odovzdali ich prvé ružencové tajomstvá na mesiac máj. Dostali tiež symbolicky jednu živú ružu, ktorú na ďalší deň, počas školskej sv. omše v kostole sv. Jakuba, odniesli Panne Márii ako obetný dar. Po odovzdaní kartičiek nasledovalo agapé a neformálne doznenie stretnutia pri zdieľaní dospelých a hrách detí. Najbližšie sa stretneme vo štvrtok 1. júna 2023 o 17:00 v kostole sv. Jakuba. Po modlitbe sv. ruženca sú deti opäť pozvané do CVČ Laura, kde na nich čaká okrem novej

    • Duchovná obnova zamestnancov
     • Duchovná obnova zamestnancov

      V dňoch 28.4. – 30.4.2023 sa uskutočnila duchovná obnova zamestnancov základnej a materskej školy. Centrom stíšenia a stretnutia s Pánom bol Exercičný dom v Piešťanoch. Načerpať duchovné sily do záveru školského roka nám pomáhali don Bohuš Levko a don Peter Bicák. Okrem svätých omší sme absolvovali niekoľko prednášok, o ktorých sme mohli premýšľať vo chvíľach ticha. Obohacujúce boli aj vzájomné rozhovory s kolegyňami. Práve na takéto debaty počas rušného školského procesu nie je veľmi priestor. Verím, že každý z nás je nielen duchovne, ale aj fyzicky pripravený na úspešné plnenie úloh do skončenia školského roka.

    • Upcyklujeme...
     • Upcyklujeme...

      Symbolicky, na sviatok Zeme, si žiaci 6. ročníka vyskúšali úlohu ,,ekodizajnérov“. V rámci triednej súťaže mali za úlohu navrhnúť dizajn trička s tematikou Dňa Zeme. Žiaci využili svoju kreativitu, šikovnosť a výtvarné zručnosti. Výsledkom boli naozaj pekné práce, ktoré si deti navzájom ohodnotili a vybrali tri najkrajšie ,,ekotričká“.

    • Beseda s poľovníkom
     • Beseda s poľovníkom

      V mesiaci apríl, ktorý je venovaný lesom, k nám zavítal poľovník z Trenčianskych Teplíc, pán Miroslav Kaňa. Žiakov prvého stupňa okrem zaujímavých informácií zaujali aj prinesené trofeje, vypchané ulovené zvieratá, zaujímavé predmety a pomôcky potrebné k vábeniu a loveniu zvierat. Chlapci asi najviac obdivovali lovecké zbrane. Všetci však mali veľkú radosť aj z poľovníkovho spoločníka, z cvičeného poľovníckeho psa menom Daros (jazvečík).

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje