• Deň matiek v Katolíckom dome
     • Deň matiek v Katolíckom dome

      Dňa 11. 5. 2023 sa v priestoroch Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom uskutočnilo divadelné predstavenie s témou podobenstva O troch synoch. Hereckých úloh sa statočne zhostili vybraní žiaci 5. – 9. ročníka a svojím vystúpením spríjemnili chvíle dôchodcom a zároveň vzdali hold mamám pri príležitosti Dňa matiek. Žiakom ďakujeme za vzornú prezentáciu školy na verejnosti. Za skvelú organizáciu podujatia vyslovujeme úprimné poďakovanie pani učiteľke Bibiane Kulovej.

    • Slávik Slovenska 2023
     • Slávik Slovenska 2023

      Dňa 10.5.2023 sa v Centre voľného času v Novej Dubnici konalo okresné kolo 31. ročníka speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2023. Je to súťaž zameraná na vyhľadávanie nových talentov a detských interpretov slovenskej ľudovej piesne, ktorá sa aj tento rok niesla v duchu zachovávania slovenských ľudových tradícií. Na súťaži sa zúčastnilo 25 súťažiacich, ktorí zaspievali piesne z rôznych kútov Slovenska. Našu školu reprezentoval žiak 8. ročníka Matej Liška, ktorému sa podarilo vyspievať krásne 2. miesto. Srdečne mu blahoželáme a veľká vďaka patrí aj jeho spolužiačke Karolínke Rendekovej, ktorá ho ochotne sprevádzala hrou na akordeóne. Tešíme sa, že folklór stále žije aj v našej mladej generácii a že máme deti, ktoré spievajú nielen pre ocenenie, ale hlavne pre radosť.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Vážení rodičia,

      z ekonomických dôvodov sa v našej škole mení zaužívaný zber papiera. Pôvodný týždňový spôsob zberu, ktorý bol 1x za školský rok, bude prebiehať 1x mesačne od 14:00 – 17:00 hod. (dátum bude vždy vopred oznámený) bez nároku na odmenu pre deti. Vami odovzdaný papier bude vykúpený firmou P&P import s.r.o. a zamenený za hygienické potreby (toaletný papier, vreckovky, servítky a pod.), ktoré budú poskytnuté pre potreby detí našej ZŠ a MŠ.

    • Návšteva Centra pre deti a rodiny v Klobušiciach
     • Návšteva Centra pre deti a rodiny v Klobušiciach

      V utorok 2. mája 2023 malo 12 detí z Misijného zrnka sv. Patrika možnosť prežiť nevšedné popoludnie. Podarilo sa nám zrealizovať dlho očakávanú návševu CDR v Ilave – Klobušiciach. Stretnutie s deťmi z Centra sa nieslo v atmosfére radosti, vytvorenej našimi malými „misionármi“, ktorým sa prostredníctvom piesní, tanca i hier, podarilo rozochvieť srdiečka prítomných 12 detí. Pozitívny ohlas mala aj tombola, do ktorej prispeli svojimi hračkami deti z I. stupňa našej školy. Sladkosti, ktorých sme sa v pôstnom období zriekali, sme odovzdali pani riaditeľke Mgr. Anne Pagáčovej, ktorá najprv povedala, že má veľa práce a ostane s nami len chvíľu, ale nakoniec /veríme, že povzbudená milým stretnutím/ ostala s nami až do konca. Verím, že sme všetci prežili krásne chvíle a okrem toho, že sme chceli potešiť a dať zakúsiť našim kamarátom kúsok Božej lásky, aj my sami sme odchádzali touto novou skúse

    • Slávnostná sv. omša na počesť sv. Dominika Savia
     • Slávnostná sv. omša na počesť sv. Dominika Savia

      V piatok 5. 5. 2023 sa žiaci spolu s učiteľmi našej školy zúčastnili na slávnostnej svätej omši v kostole sv. Jakuba, ktorú celebroval náš brat Marek Vaško. Počas tejto prvopiatkovej sv. omše sme ďakovali aj za dar nášho patróna, ktorého liturgický sviatok pripadá na 6. mája. Okrem toho bola táto sv. omša poznačená aj inou krásnou skutočnosťou. Chceli sme na nej ďakovať Pánovi za 29 nových členov spomedzi našich žiakov z 2. – 8. ročníka, ktorí deň predtým vstúpili do Živej Dubnickej ruže. Títo žiaci prinášali ako obetný dar Panne Márii živú ružu a to tak, že za každú triedu išiel jeden zástupca, ktorý niesol toľko ruží, koľko detí z jeho triedy vstúpilo 4. mája 2023 do ružencového spoločenstva. Veríme, že náš patrón mal v nebi veľkú radosť aj z týchto našich nových mariánskych ctiteľov, veď on sám povedal, že jeho najväčšími priateľmi budú Ježiš a Mária. My by sme ho chceli v jeho jedin

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje