• Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

      Po úspešnom absolvovaní okresného kola geografickej olympiády postúpil žiak 6. ročníka, Andrej Poruban, do krajského kola, ktoré sa konalo 26. 4. 2023 v Novom Meste nad Váhom. V súťažnej kategórii F si navzájom merali vedomosti 27 žiaci z celého kraja a zabojovali o titul úspešného riešiteľa. Po dôslednej príprave si Andrej tento titul úspešného riešiteľa právom vybojoval a patria mu gratulácia i poďakovanie za výborné výsledky a vynaložené úsilie.

    • Rozprávkovo Tidli - Fidli
     • Rozprávkovo Tidli - Fidli

      Žiaci prvého ročníka dnes zažili krásnu akciu - ,,Rozprávkovo Tidli - Fidli" organizovanú Spojenou školou Dubnica nad Váhom v spolupráci 7 špeciálnych škôl Trenčianskeho kraja. Priestory Katolíckeho domu sa na pár hodín zaplnili nielen deťmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj ich pani učiteľkami a pozvanými hosťami. Krátke, ale tematicky poučné hudobno-dramatické scénky si zaslúžili veľký potlesk. Prváci sa na záver naučili so svojimi kamarátmi nový tanec a získali aj sladkú odmenu. Ďakujeme pani riaditeľke Spojenej školy Mgr. Miriam Martinákovej za pozvanie.

    • VEDO dopoludnie
     • VEDO dopoludnie

      Dňa 11.5.2023 sa tretiaci netradične učili prírodovedu v Centre voľného času v Dubnici nad Váhom. Témou bola Živá príroda – živočíchy. Najskôr sa vďaka pútavej prednáške žiaci zoznámili so zvieratkami a ich životom, ktoré sa nachádzajú v interiéri a exteriéri CVČ. Po malom kvíze sme sa presunuli k zvieratkám, niektoré si mohli chytiť alebo pohladkať. Asi najväčšiu radosť mali z možnosti povoziť sa na koňovi.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje