• Jarné aktivity v ŠKD
     • Jarné aktivity v ŠKD

      Apríl v ŠKD sa niesol v príprave na Veľkú noc, deti vyrobili veľkonočné pozdravy, kraslice. Rozprávali sme sa o Dni narcisov, spolužitia bez násilia, zdravých stravovacích návykoch, vyrobili sme si zdravé raw jablkové donuty. Zapojili sme sa aktívne aj do Dňa Zeme, kde deti čistili okolie školy. Deti vyrobili darčeky pre budúcich prváčikov. V rámci telovýchovnej oblasti sme sa rozprávali a prakticky realizovali pravidlá cestnej premávky pre chodcov, na školskom dvore rozvíjali deti svoje športové zručnosti pri pohybových hrách a futbale.

    • Návšteva profesionálnych kynológov
     • Návšteva profesionálnych kynológov

      Dňa 24. mája 2023 navštívili našu školu príslušníci ZVJS z Ilavy. So svojimi štvornohými kolegami, belgickým vlčiakom Bombayom a nemeckým vlčiakom Lukym, nám predstavili činnosť profesionálnych kynológov a prezentovali všestrannú spoluprácu psovoda i psíka pri vyhľadávaní omamných látok a zadržaní páchateľa. Nadšení žiaci odmenili príslušníkov potleskom a vyjadrili túžbu po opätovnom stretnutí.

    • Prvé sv. prijímanie detí
     • Prvé sv. prijímanie detí

      V sobotu 20. mája 2023 13 detí z našej školy prijalo počas slávnostnej sv. omše o 11:00 hod. v kostole sv. Jakuba po prvýkrát eucharistického Ježiša do svojho srdca. Svätú omšu celebroval don Marek Vaško SDB, ktorý deti povzbudil, aby ostali Ježišovi verné počas celého života a prijímali ho často v tejto sviatosti – aspoň každú nedeľu, ale môžu určite prísť na sv. omšu aj cez týždeň. Veď teraz už majú na nej plnú účasť. Veríme, že deťom sa bude dariť prehlbovať vzťah s Ježišom aj cez túto sviatosť a že budú cítiť jeho posilu na ceste života.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje