• Návšteva u prvákov
     • Návšteva u prvákov

      Aj budúci prváci z družobnej materskej školy Centrum II. sa už tešia do školy. Navštívili svojich kamarátov v triede našich prvákov, kde si vyskúšali svoje zručnosti pred zápisom do školy. Budeme sa na nich tešiť!

    • Výmenná burza kníh
     • Výmenná burza kníh

      Dňa 31.3.2023 sme nasledovali myšlienku slávneho Mateja Hrebendu, ktorý dával druhý život odloženým a vyradeným knihám. V priestoroch našej školy sa uskutočnila výmenná burza kníh. Žiaci priniesli svoje knižné radosti, aby potešili ďalších čitateľov. Tento ročník sa niesol v komornejšom duchu, ale napriek tomu našiel pozitívnu odozvu medzi žiakmi a do budúcich ročníkov máme plné priehrštie kreatívnych nápadov.

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

      Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční dňa 22. 3. 2023 (streda) testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôlTESTOVANIE 9 2023 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. V súvislosti s organizačným zabezpečením Testovania 9 udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia vo všetkých zložkách školy (MŠ, žiaci 1. - 8. ročníka ZŠ a ŠKD) na 22. 3. 2023

    • Úspech vo vybíjanej
     • Úspech vo vybíjanej

      Dňa 8. 3. 2023 vybojovali naše žiačky: Šarlota Babulíková, Barbora Benková, Petra Budayová, Terézia Čabáková, Marika Gajdošová, Xénia Yiloa Gunárová, Lívia Jurigová, Sofia Košutová, Lívia Lišková, Martina Pišojová, Dorota Viktória Svedková, Simona Sýkorová, postup do okresného kola vo vybíjanej nádherným 2. miestom.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje