Novinky

Rada rodičov

Rada rodičov pri ZŠ sv. Dominika Savia

 

   Na našej škole aktívne pracuje Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej ZŠ sv. Dominika Savia.

 

Predseda:  Mgr. Peter Burian

Tajomníčka:   Monika Svedková

Zástupcovia rodičov:  Mgr. Karol Benko, Martin Šťastný, Stanislav Hofierka, Peter Liška, Katarína Harňáková, Elena Kolenová

Zástupkyňa pedagog. zamestnancov:  Ing. Andrea Kubová

Zástupca farského úradu:  Mgr. Jozef Ragula, SDB 

 

     V školskom roku 2015/2016 sa na plenárnom zasadaní rodičovského spoločenstva prijalo uznesenie, v ktorom sa schválil rodičovský príspevok na rodinu 15€.

Tieto príjmy pomôžu organizovať rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity žiakov našej školy.

     Ak máte akékoľvek návrhy týkajúce sa zlepšenia práce školy, prípadne iné podnety ako zlepšiť dobré meno školy, prosím oslovte emailom Radu školy pri ZŠ sv.Dominika Savia na adrese: zssds@stonline.sk Ďakujeme za podnety.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria