Novinky

Rada rodičov

Rada rodičov pri ZŠ sv. Dominika Savia

 

   Na našej škole aktívne pracuje Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej ZŠ sv. Dominika Savia.

 

Predseda:  Mgr. Peter Burian

Tajomníčka:   Monika Svedková

Zástupcovia rodičov:  Mgr. Karol Benko, Martin Šťastný, Stanislav Hofierka, Peter Liška, Katarína Harňáková, Elena Kolenová, Pavol Chudo, Ing. Štefan Čabák

Zástupkyňa pedagog. zamestnancov:  Ing. Andrea Kubová

Zástupca farského úradu:  ICLic Pavol Piatrov, SDB 

 

     V školskom roku 2017/2018 sa na plenárnom zasadnutí rodičovského spoločenstva prijalo uznesenie, v ktorom sa schválil nasledovný rodičovský príspevok:

1 dieťa v rodine - 15€

2 dieťa v rodine - 7€

3 dieťa v rodine - 4€

4 a viac detí neplatia rodičovský príspevok

Z týchto príjmov sa hradí poistenie žiakov, ako aj rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity žiakov našej školy.

     Ak máte akékoľvek návrhy týkajúce sa zlepšenia práce školy, prípadne iné podnety ako zlepšiť dobré meno školy, prosím oslovte emailom Radu školy pri ZŠ sv.Dominika Savia na adrese: zssds@stonline.sk    Ďakujeme za podnety.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria