Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Detský čin roka

Žiačka našej školy, Magdaléna Martinková,  ocenená prezidentom republiky za detský čin roka

      Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin. V duchu tejto myšlienky Občianske združenie Detský čin roka každoročne organizuje projekt s rovnomenným názvom. Realizuje sa v 7 kategóriách a je oslavou ľudskosti, humanity, nezištnej pomoci, dobrých skutkov, odhodlanosti pomôcť ľuďom i prírode.

     Hrdinami týchto ušľachtilých ľudských príbehov sú deti. Mladí ľudia, ktorí neváhajú  riskovať svoj život pri záchrane iného človeka, pomáhajú ľuďom v núdzi, starajú sa o rodinu v ťažkých životných situáciách, zachraňujú zvieratká, obetujú svoj voľný čas pre potešenie iných.

     V tohoročnom 16. ročníku koordinátori projektu dostali  5317 listov od detí, ktoré vykonali dobrý skutok. Spomedzi nich sa však iba skutok 7 detí mohol stať detským činom roka.

     Jednou z ocenených bola aj Magdaléna Martinková, žiačka 9. ročníka našej školy, ktorá zvíťazila v kategórii Pomoc v rodine. Žiaci z celého Slovenska jej dali svoj hlas za jej príkladnú starostlivosť o ťažko chorú mamičku a pomoc v rodine. Magdalénka i napriek svojmu ochoreniu – diabetu mellitus  venovala svoju lásku, nehu a celé svoje srdce milovanej mamičke a celej rodine.

     Program vyhodnotenia projektu sa začal na sviatok svätého Mikuláša, kedy sa víťazi jednotlivých kategórií stretli v priestoroch hotela Astra v Bratislave, kde prežili dojímavé chvíle pri vzájomných rozhovoroch a prezentácii jednotlivých príbehov.

     Slávnostné oceňovanie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutočnilo 7.12.2016 v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Týchto malých veľkých hrdinov prišiel pozdraviť a poblahoželať im ku krásnemu úspechu aj prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Jeho prítomnosť, dojímavý príhovor, vyzdvihnutie ušľachtilých činov  detí a jeho slová: „ Želám si, aby svetlo detských činov osvietilo celú spoločnosť“ – to všetko umocnilo atmosféru, ktorá bola a navždy ostane nezabudnuteľná.

     Žiaľ, Magdalénka sa nemohla spolu s ostatnými ocenenými deťmi tešiť z tohto úspechu, pretože bola hospitalizovaná. Cenu prevzal jej brat Janko. O to viac nás jej krásny úspech teší a  srdečne jej blahoželáme.

     Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa usiluje rozmnožiť dobro v prospech svojich blížnych. Príbeh Magdalénky Martinkovej je toho žiarivým príkladom a veríme, že bude veľkou motiváciou pre konanie dobrých skutkov aj pre ostatné deti našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria