Novinky

Školský klub detí II.oddelenie

ŠKD

II.oddelenie -Máj

Máj je mesiac lásky, mesiac mám. V spoločensko - vedných pondelkoch sme sa rozprávali o našich maminkách, babkách, krstných mamách a o  nebeskej matke Panne Márii. Modlili sme si  modlitby k Panne Márii, každý deň chodíme po obede do našej školskej kaplnky, kde sa modlíme k Panne Márii. Deti najčastejšie prosia a ďakujú za svojich rodičov, mier, aby neboli vojny, za našu školu, za chorých, aby sa vyliečili.Svoju tvorivosť a estetickosť si zdokonaľovali pri výrobe vrtuľky, zapleteného náramku z gumičiek pre  maminku, nakreslenie obľúbeného nápoja v lete, ďakovného listu a pozdravu pre svoju maminku.Upratovali sme okolie školy od odpadkov, čistili aj svoj školsky klub. Na školskom dvore boli veľmi obľúbené pohybové hry s loptami, naháňačky, alebo hra : Kubo velí.

 

II oddelenie-apríl

V apríli sme sa s deťmi rozprávali o slušnom správaní v rôznych situáciách, vyskúšali si to v praxi pri spoločenských hrách, pri hre rolí : cestovaní vlakom i autobusom. Tento mesiac sme sa v kaplnke školy s deťmi modlili za nové duchovné povolania. Ďakovali za  kňazov, sestry saleziánsky, rodičov, školu. Estetickú a pracovno - technickú stránku sme rozvíjali pri vytváraní koláže obľúbenej hračky, lietajúcom vtáčikovi, balóne, pohľade cez slnečné okuliare. Pri príležitosti nedele "Dobrého pastiera" deti zo slaného cesta vyrobili kostol, na výkres nakreslili vitráž kríža do kostola. V prírodovedno - environentálnej  oblasti sme diskutovali o striedaní práce a odpočinku, zdravých stravovacích návykoch. Pri príležitosti " Dňa Zeme " sme boli čistiť okolie školy.Počas telesnej, zdravotnej a športovej činnosti sme si precvičovali pravidlá cestnej premávky pre chodcov, bezpečné prechádzanie cez cestu, dopravné značky.V príprave na vyučovanie sme rozvíjali čítanie s porozumením, matematické sudoku, písanie.Pri pobyte na školskom dvore nám slniečko čoraz viac doprialo slnečné dni, tak trénujeme v prekážkových dráhach, kde sú favoriti Šimonko, Ondrík, Lukáško, Sofinka K., Peťka, Xénička, Andrejko S. Kriedami vytvárajú nádherné obrázky Marika, Klára, Lesinka, Dominika, Sofinka G. Pri naháňačkách vynikajú Lukáško, Janko, Peťko, Andrejko M., Matúškovia, Jakubko, Radko.

 

 

 

II.oddelenie- Marec

Marec začal sviatkom  MDŽ, pri príležitosti ktorého deti vytvorili pre svoje maminky pozdrav z čajových sáčkov.  Marec je aj mesiac knihy . 14.3. 2018 sme mali  súťaž v čítaní rozprávok, ktorú perfektne absolvovali G. Šupáková, J. Mišík, J. Farská, P. Kutej, A. Poruban, Š. Chudo, M. Sadecký. Ich snaha bola odmenená potleskom spolužiakov, diplomom a malou sladkou odmenou.  Veľmi nás potešila a obohatila beseda so spisovateľkou Petrou Babulíkovou, ktorá nám porozprávala aké boli jej začiatky písania, povzbudila deti, aby veľa čítali, vyrobili si svoj časopis. Deti si vytvorili knihu zo svojich výkresov, urobili si záložku do svojej obľúbenej knihy. Manuálne zručnosti si rozvíjali aj pri výrobe snežienky, ozdobovaní veľkonočných vajíčok. Do jedného vajíčka nasypali semiačka žeruchy, o ktoré sa starali. Pozorovali sme klíčenie, rast žeruchy.22.3 - Svetový deň vody : deti sa rozdelili do skupín, kde spoločne vytvorili plagáty o vode. .Rozprávali sme sa o  tradíciách a kresťanských zvykoch na  Veľkú noc. V hre rolí sme trénovali gestá, verbálnu i  neverbálnu komunikáciu. Zdravie a pohyb sme precvičovali pri pohybových hrách na školskom dvore, preskokoch cez gumu, naháňačkách. Dopriala by som Vám zažiť naháňačku s Ondríkom, Jankom, Lukáškom, Andrejkom, Šimonkom, Radkom, Sofinkou, Šarlotkou Matúškom, úprimne - niekedy nestíham.

 

II.oddelenie - Február

Február sme začali rozprávaním o zasvätenom spôsobe života. V  školskej kaplnke sme sa spolu pomodlili za našich kňazov, sestry FMA, ktorí nám dávajú krásny osobný príklad zasväteného života. Prosili sme aj za nové duchovné povolania. Naučili sme hrať spoločenskú hru Bosco Pix. 

Počas fašiangov sme sa rozprávali o ich zvykoch, deti vytvárali veselého šaša, karnevalové masky. Fašiangy sme ukončili veselým karnevalom plným súťaží a nádherných ručne vyrobených masiek. Na Popolcovú stredu si deti zdokonaľovali manuálne zručnosti vyrobením kríža z drievok  a popola. V rámci prírodovedno - environmentálne činnosti sme diskutovali o šetrení vody, prírody. Vtáčikom, ktoré majú búdky na stromoch okolo našej školy a škôlky sme nasypali krmivo. V rámci telesnej, zdravotnej a športovej činnosti si deti precvičovali relaxačné cvičenia, pohybové hry na školskom dvore. Obľúbené sú naháňačky, skoky cez gumu.

 

II:oddelenie - JANUÁR

Keď deti prišli po vianočných prázdninách do ŠKD našli si pod stromčekom darčeky : spoločenské hry : Fúzy, Drevenú vežu a Milujem Slovensko. S radosťou ich hráme. V januári sme sa rozprávali o vzťahoch v rodine, medzi kamarátmi a  o asertívnom správaní. Manuálne zručnosti a estetickú krásu si deti trénovali pri výrobe vtáčika v zime, topiaceho sa snehuliaka, zimného mesta, snehuliaka z peny na holenie a tekutého lepidla , vtáčikov v búdke. Počas prírodovedno-environmentálnej činnosti sa oboznamovali o tom, ako šetriť energiou, o šetrení a kolobehu vody. Cez telesnú a rekreačnú činnosť boli najobľúbenejšie stavanie pevností a snehuliakov zo snehu. Guľovanie, lopárovanie. Radosť mali aj zo stoličkového tanca či hry - lietajúci vtáčik. Január sme ukončili na sviatok svätého Don Bosca, kedy si deti vybrali citát Don Bosca pred našou školskou kaplnkou, v ktorej sme sa pomodlili za našich kňazov a sestry FMA. Dominik Savio bol veľmi dobrým a usilovným žiakom Don Bosca. Bol veľmi skromný a zbožný. Dominik Savio je patrónom našej cirkevnej školy. 
 

 

II.oddelenie - DECEMBER

V decembri sme sa rozprávali o svätom  Mikulášovi, ktorý nám do školského klubu priniesol  plný balík ovocia a sladkostí. Z vďaky a s radosťou sme vyrobili svätého Mikuláša. Vrámci rozvíjania manuálných zručností a práce s rôznym materiálom deti vyrobili na Vianočnú burzu ozdobné stromčeky, sovy zo šišiek a betlehem. V zážitkovej hre sme sa zahrali na zvyky so svätou Luciou. Celý december sme sa rozprávali a  postupne lepili postavičky do betlehemu. Estetickú stránku deti rozvíjali pri výrobe vianočného pozdravu, ryby a vianočného stromčeka. Pozorovali sme zmeny v prírode. Keď napadol sneh na školskom dvore sa deti aj poguľovali. Na posledné stretnutie v ŠKD v roku 2017 sme sa spojili obe oddelenia a urobili sme si posedenie pri stromčeku. Súťažilo sa vo fúkaní vaty, alebo  cez rolku toaletného papiera fúkaním trafiť loptičku do pohára na druhom konci stola.  A iné. Zatancovali sme si a vďaka rodičom si deti  pochutnali na bohatej  hostine.

 

II. ODDELENIE - NOVEMBER

V novembri sme sa celý mesiac v rámci spoločensko - vednej činnosti  rozprávali o domove, rodine a veselých zážitkov s rodinou. Deti si priniesli fotografie rodiny, na esteticko - výchovnej činnosti nakreslili svoje veselé zážitky s rodinou, vyrobili si papierových vtáčikov, či upršaný pozdrav. Manuálne zručnosti si zdokonaľovali pri výrobe -  Zimnej krajinky s Olafom.​​​​​​​​​​​​​​​​​ Rozprávali sme sa o starostlivosti o izbové rastliny, spoločne sme aj prakticky čistili a upratovali ŠKD a jeho okolie. Názorne sme si precvičili triedenie odpadu. Na telesnej, zdravotnej a športovej činnosti sme sa rozprávali o civilizačných chorobách. Počas  pobytu na  školskom dvore sú veľmi obľubené naháňačky, súťaže, športové hry. ​

II. ODDELENIE - OKTÓBER

V októbri sme sa rozprávali pri akých príležitostiach sa podáva ruka, o starých rodičoch, o svojich kamarátoch a správnom stolovaní. Z jesennej prechádzky parku sme si doniesli gaštany a listy zo stromov, z ktorých sme cez estetickú a pracovno technickú činnosť vytvotili gaštanový kríž, jesennú pani. Vytvorili  sme záložku do knihy, upršaný pozdrav, jesenný strom. Diskutovali sme o zdravom životnom štýle, bezpečnej jazde na bicykli.

II. ODDELENIE - SEPTEMBER

II.oddelení ŠKD navštevuje 16 detí. Od prípravkárov po tretiekov. V septembri sme sa vzájomne spoznávali cez súťaže, oslavy, spoločné výchovno vzdelávacie činnosti. Deti si rozvíjali jemnú motoriku a vzťah k estetickosti napríklad pri výrobe ježka zo šišiek a plastelíny, alebo ulietaného šarkana, či dokreslovaním druhej  polovice listov zo stromov. Pripomenuli sme si medzinárodný deň prvej pomoci. Ku dňu mlieka sme spoločne vytvorili plagát. Na školskom dvore a v parku sme sa hrali naháňačky, súťaže.​

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria