Novinky

Školský klub detí

ŠKD

Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

 

I. ODDELENIE - SEPTEMBER

V tomto mesiaci sa deti navzájom zoznamovali, vytvorili si spoločne stonožku so svojimi menami. Taktiež sa oboznamovali sa s pravidlami ŠKD. Zhovárali sme sa o prvej pomoci, staroslivosti o zdravie, hygiene. Venovali sme sa téme zdravého stravovania, z prineseného ovocia a zeleniny si vytvorili tvár - Zdravúšika, potom ovocie a zeleninu spoločne ochutnali. Učili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny. Na prechádzke v parku sa učili správne relaxovať, popri tom zbierali gaštany, lístie, šišky, šípky a rôzne iné prírodniny, ktoré sme neskôr využili na ďalšie tvorenie. 

 

I. ODDELENIE - OKTÓBER

V tomto mesiaci sme sa venovali úcte k starým rodičom, pri tejto téme si deti zahrali scénky. Učili sa správne podať ruku  a predstaviť seba samého.Venovali sme sa i relaxácii a správnemu stolovaniu. V esteticko-výchovnej a pracovno-technickej činnosti deti spoločne tvorili jesenný strom, jesenný vinič a klobúk pani Jesene. Vytvárali zavárané ovocie z našich sadov a záložky do knihy. Pri téme bezpečnosť v cestnej premávke tvorili spoločný projekt-Vlastné mesto.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria