Novinky

Školský klub detí

ŠKD

Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

I.oddelenie  - Január

Január bol pre náš školský klub detí mesiacom nových poznatkov a skúseností. Zhovárali sme sa o rodine, priateľských vzťahoch v ŠKD i asertivite. Veľkým zážitkom bolo pre deti tvorenie projektu s názvom Kolobeh vody v prírode, kde si deti rozvíjali základné princípy ochrany životného prostredia. Svoje manuálne a technické zručnosti, fantáziu a kreativitu si rozvíjali počas pracovno-technických  a esteticko-výchovných činností, kde pomocou nových výtvarných techník tvorili snehuliakov, nebo nad korunami stromov, tušom vytvárali nočnú zimnú krajinu, z vlny tvorili prekrásne zimné čiapky. Zaujímavým dňom bol i deň kedy sme sa s deťmi zhovárali o zimných olympijských hrách, deti spoločne  vytvárali z drevených kociek olympijské vlajky, kombinovanou technikou maľovali olympijských krasokorčuliarov, ktorých sme poslali do Zázračného ateliéru Tomášovi a Janke. Vonku si deti spoločne užívali sneh pri stavaní snehuliaka, pri hrách v snehu a lopatovaní.

I.oddelenie - December

V mesiaci December sme sa zhovárali o vianočných sviatkoch, čítali sme si príbehy z Biblie o zvestovaní a narodení Pána Ježiša, popri tom si každé dieťa vyfarbilo svoj vlastný betlehém, spievali sme si spoločne pieseň Tichá noc, svätá noc. V pracovno-technickej a esteticko-výchovnej činnosti deti rozvíjali svoju manuálnu zručnosť, kreativitu , fantáziu i technické zručnosti. Tvorili Mikuláša, spoločne vytvárali adventný veniec, kreslili list pre Ježiška, maľovali vianočný stromček technikou tupovaním, ktorý napokon zdobili ozdobami, ktoré spoločne vyrábali. Taktiež vyrábali vianočné pozdravy. Deti relaxovali pri hre. Zhovárali sme sa ovtáčikoch v zime, učili sa rozpoznávať a priraďovať stopy zvierat v snehu. Posledný deň pred Vianočnými prázdninami sme spoločne s II. oddelením mali vianočné posedenie, kde sme mali pripravený stôl s vianočnými dobrotami, ktoré nám pre deti zabezpečili ich rodičia. Popri maškrtení deti súťažili pri rôznych hrách: na špajdle, ktorú držali ústami navliekali cestoviny bez pomoci rúk, fúkaním do vaty sa ju snažili dopraviť do cieľa, cez rúlku z toaletného papiera vyfukovali pinpongovú loptičku a snažili sa ju čo najskôr dopraviť do pohárikov. Na záver sme si spoločne zatancovali.
 

I. ODDELENIE - NOVEMBER

V mesiaci November sme sa zaoberali starostlivosťou o izbové kvety. Zhovárali sme sa o rodine, i ľuďoch so zdravotným postihnutím, o úcte k ľudom okolo nás. V pracovno technickej oblasti deti vyrábali záložky do knihy, vianočné ozdoby - šišky, vianočné krajiny na predvianočné zastavenie a tvorili i anjelikov. V esteticko - výchovnej oblasti deti vytvárali rozprávkovú krajinu, predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali pri počúvaní audionahrávky O dvanástich mesiačikoch a čítaním rozprávky Smelý zajko v Afrike, ktorú po vypočutí následne deti ilustrovali. Nacvičovali sme si intonáciu piesne O svätom Mikulášovi. Deti sa zapojili i do skrášľovania a úpravy triedy. Dôležitou súčastou činností bolo aj otužovanie, relaxácia a pohybové hry v ŠKD.

I. ODDELENIE - OKTÓBER

V tomto mesiaci sme sa venovali úcte k starým rodičom, pri tejto téme si deti zahrali scénky. Učili sa správne podať ruku  a predstaviť seba samého.Venovali sme sa i relaxácii a správnemu stolovaniu. V esteticko-výchovnej a pracovno-technickej činnosti deti spoločne tvorili jesenný strom, jesenný vinič a klobúk pani Jesene. Vytvárali zavárané ovocie z našich sadov a záložky do knihy. Pri téme bezpečnosť v cestnej premávke tvorili spoločný projekt-Vlastné mesto.

I. ODDELENIE - SEPTEMBER

V tomto mesiaci sa deti navzájom zoznamovali, vytvorili si spoločne stonožku so svojimi menami. Taktiež sa oboznamovali sa s pravidlami ŠKD. Zhovárali sme sa o prvej pomoci, staroslivosti o zdravie, hygiene. Venovali sme sa téme zdravého stravovania, z prineseného ovocia a zeleniny si vytvorili tvár - Zdravúšika, potom ovocie a zeleninu spoločne ochutnali. Učili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny. Na prechádzke v parku sa učili správne relaxovať, popri tom zbierali gaštany, lístie, šišky, šípky a rôzne iné prírodniny, ktoré sme neskôr využili na ďalšie tvorenie. 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria