Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Deň jablka

Každé jablko predĺži život o dvanásť minút

Dňa 27.11. sa v našej škole uskutočnilo výučbovo-prezentačno-súťažné popoludnie pod názvom Deň jablka. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci ŠKD, 3., 5., 6. a 7. ročníka. Celý týždeň sa niesol v duchu príprav na tento deň. Žiaci ŠKD a 3. ročníka  vytvorili výtvarné práce a štúdie spojené s jablkom. Žiačky 5. ročníka pripravili rozhlasovú reláciu s množstvom informácií o hodnote tohto ovocia.  Do sprievodných aktivít a činností sa zapojili aj žiačky 7. ročníka, ktoré pripravili zaujímavý bilbord .

Deti mali možnosť ochutnať rôzne druhy jedál z jablka. Veď, ktože by nepoznal jablkovú štrúdľu, mafiny, jablkový kompót, či jablkovú šťavu? Najviac si deti pochutnali na jabĺčkových dobrotách, ktoré si samy ochotne pripravili.

Hlavnú časť tvorila medzitriedna súťaž. V jej jednotlivých kolách žiaci spoločne spoznávali princípy a zaujímavosti zdravého životného štýlu. Odpovedali na súťažné otázky súvisiace so zastúpením jednotlivých minerálnych prvkov a liečivých účinkov jablka. Šikovnosť preukázali aj pri riešení záhadných ovocných obrazov od talianskeho maliara Giuseppe Arcimbolda. Od teoretických otázok si chlapci a dievčatá oddýchli pri pohybových aktivitách.

V druhej časti stretnutia sa uskutočnili tvorivé dielne, kde si žiaci mohli vyskúšať svoju nápaditosť a tvorivosť pri modelovaní jabĺk z hmoty Fimo. Veľká vďaka patrí aj p. Václavovej, ktorá pomohla cennými radami a šikovnými rukami pri tejto aktivite.

V rámci tohto dňa všetky zúčastnené deti dostali ako „symbol zdravia a zdravého životného štýlu“ jedno krásne chutné jabĺčko, popíjali jablkovú šťavu a jablkový džús. Množstvo odmien bolo pridelených aj za súťaže o najkrajšie a najväčšie jablko, za chutné koláčiky a za kreatívne výtvory z jabĺk. Uskutočnené podujatie prispelo k rozvoju poznania, podporilo myslenie, rozvinulo tvorivosť a kreativitu našich žiakov.

Tuto cestou sa chceme poďakovať aj všetkým učiteľom a rodičom, ktorí prispeli k priaznivému uskutočneniu tohto dňa.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria