Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Pocta Štúrovi

V tomto roku si pripomíname dvesto rokov od narodenia  jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti sa dňa 19.3. v našej škole uskutočnilo prezentačno-súťažné literárne popoludnie venované štúrovcom. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci 5., 6., 7., a 8.  ročníka. Pri príprave zaujímavého podujatia pomohli žiačky zo 6. ročníka zhotovením bilbordu a rodokmeňa Ľ. Štúra.

V prvej časti stretnutia vyučujúca slovenského jazyka Mgr. Drusová spolu so žiačkou 5. ročníka Babulíkovou prezentovali  životopis a činnosť Ľ. Štúra. Žiaci sa dozvedeli, že Štúr bol nielen kodifikátorom spisovnej slovenčiny, vedcom, pedagógom, básnikom, publicistom, novinárom, ale aj vodcom štúrovského hnutia, európsky orientovaným vzdelancom a reprezentantom slovanskej spolupráce a vzájomnosti. V závere prvej časti si žiaci vypočuli aj jeho reč na uhorskom sneme.

Hlavnú časť tvorila medzitriedna súťaž. V jej jednotlivých kolách si žiaci spoločne zmerali svoje vedomosti v literárnom kvíze. Každú triedu zastupovalo trojčlenné družstvo. Úlohy v jednotlivých kolách vyžadovali nielen vedomosti, ale aj bystrý postreh a šikovnosť. Po sčítaní bodov sa z víťazstva tešilo družstvo 5. triedy. Blahoželáme však všetkým zúčastneným žiakom, pretože uskutočnené podujatie prispelo k rozvoju ich poznania a vedomostí, a tešíme sa na ďalšie príjemné spoločné stretnutia.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria