Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí

V novembri postupne prebiehali duchovné obnovy žiakov jednotlivých ročníkov našej školy. Pre žiakov šiesteho ročníka bol tento raz pripravený aj bonus, vo forme duchovnej obnovy na saleziánskej chate v Slávnici Podhorí. Pod vedením dona Ragulu SDB, dona Štellmacha SDB, sr. Badíkovej FMA, mali žiaci príležitosť zažiť výnimočné chvíle. Večer po príchode, potom ako sa všetci ubytovali a navečerali, nasledovali rôzne hry. Najskôr na chate, ale najviac sa všetci tešili na nočné hry v prírode. Atmosféra bola skvelá. Jasná obloha plná hviezd, žiarivý mesiac a do toho rôzne zvuky noci. Celé to ešte dopĺňal jemný mráz, takže všetko naokolo sa tajomne trblietalo. Skutočne, noc plná zážitkov. Keď už boli všetci poriadne vymrznutí, nastal čas vrátiť sa do chaty. Vďaka donovi Štellmachovi bola chata príjemne vykúrená, v kozube praskal oheň, a na stole čakal horúci čaj. Po krátkom občerstvení prišiel čas odpočinku. V spoločenskej miestnosti sa premietal film. Bol zo školského prostredia, takže v niektorých situáciách sa žiaci sami spoznali. Film skončil už pomerne neskoro, ale na izbách sa debatovalo až do hlbokej noci, takže ranné vstávanie bolo dosť ťažké. Napokon vôňa mliečka vytiahla z postelí aj tých najväčších spachtošov, a mohol sa začať ďalší spoločný deň. Po raňajkách nasledoval hlavný bod programu – duchovná obnova. Žiaci sa zamýšľali nad podobenstvom „ O kúkoli na roli“. Mohli si uvedomiť ako rýchlo niekedy vyslovujeme súdy o iných, a pritom sa tak ľahko môžeme pomýliť. Bola teda príležitosť prehodnotiť svoje správanie a využiť aj priestor na sviatosť zmierenia. Obnova vyvrcholila spoločným slávením sv. omše, kde žiaci ako obetný dar priniesli nakreslené ovocie svojej meditácie. Po slávení sv. omše nastal čas obeda, ktorý si pod vedením dospelých pripravovali samotní žiaci. A treba uznať, počínali si vynikajúco. Po obede už čas bežal rýchlo. Bolo treba poupratovať celú chatu, a prinavrátiť ju do pôvodného stavu. Bol to skutočne nádherný spoločný zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Na záver by sme ešte chceli poďakovať všetkým, ktorí nám tento pobyt umožnili. Vedeniu školy za podporu, rodičom za porozumenie, saleziánom za prepožičanie chaty, pánovi Harňákovi za sponzorský autobus, a tiež pani triednej učiteľke Mgr. Drusovej za chutné zákusky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria