Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave

     12. februára 2016 sa 10 žiakov našej školy spolu s Ing. Mikuškovou a Mgr. Drusovou zúčastnilo na odmeňovacom výlete spojenom s návštevou Úradu vlády a Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Bola to odmena za víťazstvo v súťaži „Chráňme deti pred násilím“, organizovanej Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Naši žiaci získali prvenstvo v silnom konkurenčnom boji tímov kategórie základných škôl za zhotovený trojrozmerný model  Trenčianskeho hradu.

     Slávnostný deň naši žiaci prežili spolu  s víťazmi kategórie materských škôl z Bratislavy, so žiakmi Špeciálnej školy z Bytče a so stredoškolákmi z Nitry.

     1. zastávkou nášho víťazného tímu bola historická budova Úradu vlády SR. Deti si najskôr  vypočuli informácie o histórii budovy, potom mohli nahliadnuť do jej priestorov, kde sa stretávajú predstavitelia vlády, kde pracujú, pripravujú zákony a prijímajú zahraničné návštevy. Deti obdivovali reprezentačné priestory, najmä kaplnku, Zrkadlovú sálu a tri salóny – žltý, zelený a ružový. Dozvedeli sa, že tieto miestnosti slúžia na slávnostné prijímanie návštev, dôležité stretnutia a iné reprezentatívne podujatia. Prejdúc cez záhradu sa dostali do novej budovy Úradu vlády, kde si prehliadli  miestnosť, kde každú stredu o 10.00 hodine zasadá vládny kabinet. Tu dostali podrobný výklad o jednotlivých členoch vlády a o ich zasadacom poriadku. Na prízemí  novej budovy navštívili veľkú zasadačku  slúžiacu pre novinárov, v ktorej  po každom rokovaní vlády býva tlačová konferencia.

     2. zastávka viedla do Národnej rady SR, kde žiaci po uskutočnení bezpečnostnej prehliadky absolvovali odbornú exkurziu.

Vo vestibule pri buste J. M. Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady, a pri štátnych symboloch Slovenskej republiky sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o tejto zákonodarnej inštitúcii. Počas prehliadky mali možnosť vidieť najzaujímavejšie časti budovy parlamentu, ktoré sú sprístupnené verejnosti. Na prvom poschodí budovy NR SR  si so záujmom pozreli originály obrazov maliara Albína Brunovského maľované na drevo. Z balkóna,  z miest pre novinárov, videli rokovaciu sálu NR SR, kde sa dozvedeli informácie o výboroch NR SR a ich činnosti, o počte a rozdelení poslancov, o  zasadacom poriadku NR SR, o tvorbe televíznych záznamov, o rokovacom poriadku a o tvorbe živého vysielania. Deti sa tešili zo stretnutia s pánom poslancom Martinom Froncom a pamiatkou pre nich bude aj fotografia s bývalým hovorcom pána prezidenta, pánom Petrom Petrusom.  Uskutočnená exkurzia pomohla každému žiakovi lepšie sa zorientovať v rozmanitosti parlamentnej práce a priniesla im zaujímavé dojmy a poznatky.

     Krásny deň žiaci ukončili slávnostným obedom v reštaurácii Parlamentka. Tu sa im prihovorila pani Viera Tomanová, komisárka pre deti, a z rúk organizátorov podujatia si prevzali diplomy, ktoré im venoval minister PSVaR, Ján Richter.

    Výlet do Bratislavy bol odmenou za tvorivú, obetavú a kreatívnu prácu našich žiakov pri tvorbe modelu Trenčianskeho hradu. Zároveň nám ukázal, koľko priaznivcov má naša škola, pretože bez ich podpory by sme nedosiahli tento krásny úspech. Ešte raz všetkým, ktorí svojím hlasom podporili toto hodnotné dielo našich žiakov, vyslovujeme úprimné poďakovanie.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria