Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Tekvicová diskotéka

     Tradične s dozrievaním posledných plodov našich záhrad sa v našej škole tešíme na tekvicovú diskotéku a s ňou spojenú súťaž ,, Najkrajšia, najväčšia a najvtipnejšia tekvica“.

      22.10.2010 sa žiaci 1. až 6.ročníka spoločne zabavili a zasúťažili si v telocvični, ktorá sa zmenila na tanečnú sálu i športovú arénu zároveň. Všetci sa najviac tešili na vyhlásenie výsledkov súťaže prác. Ich snaha bola odmenená a všetci odchádzali na víkend spokojní a s úsmevom na tvári.

      Poďakovanie patrí aj rodičom žiakov, ktorí sa tiež podieľali na tom, aby sme mohli prežiť toto pekné popoludnie. Veď naozaj i vďaka nim sa bolo na čo pozerať. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria