Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Projekt - Energia v doprave

 

 ENERGIA V DOPRAVE – AKO BUDEME JAZDIŤ V BUDÚCNOSTI  
 
 
     Uvedený názov bol témou 2. ročníka súťaže, ktorú vyhlásil EkoFond – neinvestičný fond Slovenského plynárenského priemyslu. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci Základnej školy sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom. Ich úlohou bolo tvorivo spracovať projektové vyučovanie zamerané na problematiku využitia zemného plynu ako aj iných fosílnych a alternatívnych palív nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.

     Úsilie chlapcov a dievčat bolo korunované veľkým úspechom. Spomedzi 84 škôl, ktoré sa do súťaže zapojili, dubnická cirkevná škola obsadila 2. miesto.

     Zo slávnostného vyhlásenia výsledkov konaného 20.5.2010 v priestoroch SPP v Bratislave si žiaci odniesli nielen pekné zážitky, ale aj hodnotné ceny. Základná škola získala finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a na realizáciu komplexného energetického auditu školy.

     Projekt tvorilo niekoľko rôznorodých súťažných aktivít. Na danú tému žiaci napísali báseň, prozaické útvary a divadelnú hru Správna voľba, z ktorej bol vytvorený videozáznam. Svoje zručnosti v oblasti informačno‐komunikačných technológií chlapci a dievčatá prezentovali pri tvorbe ppt prezentácií – Zemný plyn, Doprava dnes a v budúcnosti, Energia v doprave. Nakreslili zaujímavý plagát s popisom o výrobe bioplynu, dopravné prostriedky v minulosti a súčasnosti, výtvarne spracovali svoju predstavu o automobile budúcnosti. Netradičnou formou bola vytvorená elektronická počítačová hra
Plynovod .Praktické využitie nadobudnú aj vytvorené tematické spoločenské hry Cesta za pokladom – zemným plynom a Alternatívne zdroje energie a taktiež leporelo Plyn – dobrý sluha. O energii v doprave bola uskutočnená aj anketa a súťažný kvíz.

     Dosiahnutý úspech svedčí o aktívnej účasti žiakov na tvorbe vzdelávacích aktivít o ich schopnosti spracovať projekt kreatívne a originálne.


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria