Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Prvá pomoc pre všetkých

   PRVÁ POMOC PRE VŠETKÝCH

 

      Takéto bolo motto tohtoročného Svetového dňa prvej pomoci. Pri tejto príležitosti sme dňa 23.9.2010 v priestoroch školy uskutočnili prezentačno-vyučbové a súťažne dopoludnie pre žiakov 4. - 8 roč. venované problematike poskytovania prvej pomoci.

 

      Hlavnú časť podujatia tvorili praktické ukážky ošetrovania niektorých poranení, predvedené  žiačkami  8. ročníka. Žiaci sa oboznámili so zásadami pri ošetrovaní zlomenín, tepnového krvácania, krvácania z nosa, osvojili si postup pri ošetrení popáleniny a odreniny. Dievčatá a chlapcov zaujal aj  spôsob  kontroly základných životných funkcií, zapamätali si  dôležité telefónne čísla a naučili sa, ako privolať rýchlu zdravotnícku pomoc. Spoznali aj niektoré liečivé rastliny, ich význam, použitie a zberanú časť.

 

      Neostalo však iba pri teoretizovaní. Nadobudnuté vedomosti si žiaci preverili v súťažnej časti podujatia. Svoju zručnosť a rýchlosť preukázali pri obväzovaní predlaktia.          

      Veríme, že zorganizované podujatie naplnilo motto tohoročného Svetového dňa prvej pomoci a naše deti si uvedomili, akú cenu  má zdravie a ľudský život.                  


Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria