Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Medzinárodný deň knižníc

 

   Rozmanitosť, náročnosť, pružnosť: Školské knižnice majú všetko

     Pod  týmto názvom sme 25.10.2010   v ZŠ sv. Dominika Savia   zorganizovali  výučbovo-zábavné  podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. V tento deň sa učiteľmi stali žiaci 7.- 9. ročníka a v úlohe žiakov sa ocitli prváci až šiestaci.

     Triedy sa premenili na zázračnú knižnicu, ktorá bola rozdelená na 5 rozprávkových kráľovstiev, kde  sa vyučovací deň uskutočňoval. Žiaci 1.- 6. ročníka počas 5 vyučovacích hodín tieto rozprávkové krajiny navštevovali. Bolo to  kráľovstvo Mateja Hrebendu, Márie Ďuríčkovej, Romana Brata, kráľovstvo Snehulienky a 7 trpaslíkov  a kráľovstvo šikovných rúk.

      V prípravnej fáze projektu žiaci tvorili plagáty zobrazujúce život a dielo  Márie Ďuríčkovej, Romana Brata a Daniela Heviera,  pripravovali názorný materiál  zachytávajúci priebeh vzniku knihy, delenie rozprávok a najkrajšie citáty o knihách. Žiaci sa podieľali  na tvorbe scenára – metodického postupu pri realizácii jednotlivých vyučovacích hodín, pripravovali súťažné aktivity, nacvičovali dramatizácie a čítanie ukážok z literárnych diel.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme uskutočnili aj ďalšie sprievodné aktivity: Bola vyhlásená súťaž o najaktívnejšieho čitateľa, o najkrajší zošit, o vyrobenie najkrajšieho Guľka Bombuľka, o najzaujímavejšiu ilustráciu ku knihe Danka a Janka a súťaž o najpútavejší  motivačný plagát na podporu čítania a prehĺbenia  vzťahu ku knihám. Žiaci sa zapojili aj do súťaže o najkrajšiu záložku.  Touto aktivitou sa naša škola stala súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce“ „Záložka spája školy “. Najkrajšie záložky boli zaslané pridelenej partnerskej škole do Českých Budějovíc.

      Tento vyučovací deň,  založený na zážitkovom učení s použitím netradičných metód a foriem výučby, bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, pamäťových a komunikačných  schopností,   podporil kreativitu, rozvinul poznanie a schopnosti našich žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria