Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Svetový deň výživy

 

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

           Dňa 23.11.2010   sme pri príležitosti Svetového dňa výživy  uskutočnili náučno-zábavné dopoludnie 

        Podujatia sa zúčastnili žiaci 4.-7. ročníka, ôsmaci boli jeho organizátormi.                  

        V úvodnej časti si žiaci pozreli prezentáciu  o zásadách správnej výživy, osvojili si vedomosti o  základných zložkách potravy a  vypočuli si zaujímavé informácie

     o zemiakoch. Hlavnú časť tvorila medzitriedna súťaž. V jej jednotlivých kolách žiaci odpovedali na súťažné otázky súvisiace so zastúpením jednotlivých

        živín v potrave, určovali, aké potraviny a jedlá sú vhodné a nevhodné pri niektorých ochoreniach, riešili úlohy vyplývajúce z poznatkov o zubnom kaze,

       preukázali svoje vedomosti z oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela a prezentovali svoj názor na fajčenie a jeho negatívny vplyv na ľudský organizmus.

       Veľmi dobré vedomosti súťažiaci preukázali v súťažnom kvíze, pri riešení prešmyčiek a osemsmeroviek. Veľkú dávku koncentrácie a taktiež rýchle uvažovanie si

        vyžiadala súťažná úloha, v ktorej žiaci iba na základe niekoľkých indícií hádali, aký druh zeleniny im spolusúťažiaci v danom časovom limite opisovali.  

        Od teoretických otázok si dievčatá a chlapci oddýchli pri pohybových aktivitách – pri čistení  a prenášaní zemiakov a pri behu s loptičkou na stolnotenisovej

        rakete. Svoju zručnosť a nápaditosť súťažiaci preukázali pri príprave zeleninového taniera.

         Uskutočnené podujatie prispelo k rozvoju poznania, podporilo myslenie, pamäťové schopnosti a rozvinulo tvorivosť a kreativitu našich žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria