Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Predvianočné zastavenie

 

PREDVIANOČNÉ ZASTAVENIE

      17. 12. 2010 sme zapaľovali 4. sviecu na adventnom venci. V tento deň naša škola zorganizovala 2 významné  podujatia pod názvom „Predvianočné zastavenie“.

      V dopoludňajších hodinách sa v priestoroch katolíckeho domu uskutočnila prezentačno-predajná výstava prác a výrobkov žiakov školy.

      Miestnosťou sa niesla príjemná vianočná hudba a tóny kolied,  doďaleka sa šírila vôňa vianočného pečiva, medu, oblátok  a všakovakých dobrôt.

Stoly zdobili vianočné svietniky, dekorácie, aranžmány ,adventné vence, rôzne ozdoby na vianočný stromček a darčekové škatuľky. Pestrosťou farieb  a krásou lákali aj zhotovení  snehuliaci a zvieratká z prírodného materiálu. Veľký záujem hostia prejavili o vianočné pečivo a rôzne výrobky z medovníkového cesta  – medovníky, medovníkové  domčeky, stromčeky a zvončeky. Prítomní sa mohli pokochať aj krásou dreveného betlehemu, ktorý zhotovil a v priestoroch katolíckeho domu vystavoval pán Hanko.

       V popoludňajších hodinách žiaci školy vystúpili s vianočným  kultúrnym programom v Kostole svätého Jakuba pre dubnickú verejnosť. V úvode sa  v chráme  rozliehali tóny kolied v interpretácii Laury Petersenovej a Martina Rebru, ktorý svoj spev umocnil aj hrou na trúbke. Veľkému úspechu  sa tešilo aj vystúpenie koledníkov, ktorí sa svojím spevom i vinšami zapojili do charitatívnej akcie „Dobrá novina“ na pomoc africkým deťom. Úsmevy na tvárach obecenstva vyčarili vystúpenia žiakov 1. stupňa. Predstavili sa s hudobno-recitačným pásmom. Tretiaci pripravili Ježiškovi darček v podobe scénky „Dobrý pastier sa narodil“ .Do kostola zavítal aj svätý Peter, ktorý  spolu so svätou Annou a anjelikmi vystúpil  v scénke „Tuhá zima“. V jej závere  sa rozochveli krídelká anjelikov v tanci na motívy piesne „Tri oriešky pre Popolušku“. K zamysleniu sa nad posolstvom Vianoc a nad zmyslom ich slávenia viedli prítomných divákov  aj jednotlivé výstupy a dialógy detí  v divadelnej hre „Hlasy z jasličiek“. Pre  dievčatá a chlapcov účinkujúcich v tejto scénke  bolo veľkou cťou vystúpiť i v úvode detskej svätej omše na sviatok sv. Štefana. Spestrením kultúrneho programu bolo aj sprievodné slovo moderátorov, ktoré rozohrievalo srdcia všetkých prítomných  a podnecovalo v nich plamienok lásky pre prijatie malého Ježiška . Podmanivý zvuk fláut a gitary piesňou „Zvončeky šťastia“ uzamkol klenotnicu kultúrneho programu.

        Veríme, že uskutočnené podujatia „Predvianočného zastavenia“ prispeli k peknému prežitiu 4. adventnej nedele a navodeniu príjemnej predvianočnej atmosféry.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria