Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Úspechy v biologickej olympiáde

Úspechy v biologickej olympiáde

Dňa 12.04.2011 sa v ZŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 45. ročníka biologickej olympiády kategórie E.

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú na tejto olympiáde a obsadzujú prvé miesta s postupom do krajského kola.

V tomto školskom roku sa do olympiády zapojili dvaja žiaci. Do oblasti zoológie žiak VII. ročníka Henrich Dian a žiačka IX. ročníka Michaela Bezecná do geológie.

Pod vedením  Ing. Mikuškovej si H. Dian obohatil svoje vedomosti  o 50 živočíchov žijúcich v extrémnych stanovištiach (skaly, lesostepi, slaniská, viate piesky, hory nad pásmom lesa), získal poznatky o biotope, spôsobe  ich života, potrave a spôsobe ich rozmnožovania. Nemalé úsilie musel vynaložiť aj pri systematickom (taxonomickom) zaraďovaní, (slovenský a vedecký názov, čeľaď, rad, trieda kmeň),  pri príprave zbierok a mapovaní 10 živočíchov žijúcich v okolí ľudských stanovíšť.

M. Bezecná sa musela popasovať s krásami neživej prírody – s geológiou. Naučila sa poznávať 50 minerálov, hornín a skamenelín. Keďže jej svet kryštálov učaroval, nebolo pre ňu ťažké svoje poznatky z mineralógie, petrológie, geológie a taxonómie doplniť a rozšíriť. Zmapovala neďaleký Mikušovský lom, ktorý sa v minulosti preslávil ťažbou mangánu.

Obidvaja žiaci nesklamali  a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla prvé miesta v okresnom kole.

Blahoželáme im a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria