Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Vyčistime si Slovensko

Zapojenie sa do akcie „Vyčistime si Slovensko“

Dňa 27.04. sa ZŠ sv. Dominika Savia  zapojila do celoslovenskej akcie Dňa zeme, ktorá prebiehala pod záštitou Ministerstva životného prostredia. Žiaci I. - IV. ročníka čistili areál a okolie základnej školy. Starší žiaci sa poriadne zapotili pri čistení a upratovaní popri Váhu, kde ľudia svojou nerozvážnosťou vytvorili neriadenú skládku. Takéto skládky sa stávajú nebezpečným miestom z hľadiska šírenia inváznych druhov rastlín a chorôb. Znečisťujú povrchové i podpovrchové vody, veľmi často sa zapália samovznietením a šíria zapáchajúci dym. 
Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za aktívnu účasť a veľmi si vážime ich prístup k čistejšiemu životnému prostrediu. Dúfame, že sa nám podarí v tejto akcii pokračovať , a to nielen pri príležitosti Dňa zeme, ale aj  inokedy v priebehu celého roka.

Myslíme si, že týmto činom sme vyčistili nielen kúsok svojho okolia, ale podarilo sa nám spoločne aspoň trochu pozdvihnúť environmentálne povedomie.

Veríme, že po skúsenosti z tejto akcie sa všetci zamyslíme nad naším vzťahom k prírode, ktorá tu nie je len pre nás. Každý deň môže byť naším dňom pre Zem.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria