Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

SAVIÁDA

SAVIÁDA – súťaž o patrónovi školy sv. Dominikovi Saviovi

 

       Aj krátky pozemský život  môže človeku stačiť na to, aby si získal večnú slávu na zemi i v nebi. Dôkazom toho je aj život jedného z najmladších svätých – sv. Dominika Savia, ktorý je patrónom našej  základnej školy.

        Pri príležitosti jeho sviatku sa 5. mája uskutočnilo finále vedomostnej súťaže o Dominikovi Saviovi, v ktorom boli žiaci rozdelení do 2 kategórií. V 1. kategórii /2.-5.ročník/ zvíťazila Klára Baášová, 2. miesto patrí Jurajovi Beláňovi a 3. miesto obsadil Matúš Kubo. 2. kategóriu tvorili žiaci 6.-9.ročníka. V silnej konkurencii  najhlbšie vedomosti o Dominikovi Saviovi preukázala  Radka Kalaiová, 2. miesto si odniesla Mária Zigová a 3. priečka patrí Karolíne Kubištelovej.

        Súťažné dopoludnie bolo spestrené 2 scénkami zo života Dominika Savia pod názvom „Kachle plné snehu“ a „Osem minút na jednu stránku“. V podaní školského zboru „Dominikových speváčikov“ zloženého zo žiakov 2.-9.ročníka si diváci  vypočuli piesne „Dominik“, „Daj mi, pane, duše“ a „Salve, don Bosco, salve“.

         K prehĺbeniu vedomostí o patrónovi školy prispela aj prezentácia o Dominikovom živote a súťažný kvíz pre publikum.

         Vyvrcholením oslavy  sviatku Dominika Savia bola slávnostná svätá omša.

         Veríme, že tento svätec sa stane žiarivým vzorom pre všetkých žiakov našej školy, pretože  vykonával všedné veci s nevšednou láskou a Pán Boh ho premenil na ozdobu neba i zeme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria