Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Svetový deň prvej pomoci 2011

"PRVÁ POMOC SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH" -

motto tohoročného Svetového dňa prvej pomoci napĺňali jednotlivé aktivity, ktorých sa zúčastnili žiaci 4. až 7. ročníka. Tí si najskôr osvojili teoretické vedomosti o základných životných funkciách a o zásadách poskytovania prvej pomoci. Dozvedeli sa , ako ošetriť popáleninu, zlomeninu, krvácajúcu ranu a ako zastaviť krvácanie z nosa. Žiakov zaujala nielen problematika dopravnej výchovy - "Správaj sa bezpečne na ceste", ale aj význam a využitie prírodnej lekárne -  liečivých bylín v zdraví každého človeka. Veríme, že zorganizované  podujatie naplnilo motto tohoročného Svetového dňa prvej pomoci a každý si uvedomil, že čas strávený pri získavaní vedomostí ako poskytnúť prvú pomoc, nie je nikdy časom strateným. To čo sa žiaci naučili, môže pomôcť nielen im, ale aj ich najbližším, priaťeľom a aj náhodnému človeku v núdzi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria