Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu

6.máj je v dejinách existencie ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom vždy veľkou udalosťou. Tento deň je totiž sviatkom patróna školy a pri tejto príležitosti sa každoročne koná športová olympiáda cirkevných škôl trenčianskeho regiónu a Žilinskej diecézy. Na tohoročnom XXIII. ročníku  konanom 6. mája 2016 organizujúca dubnická cirkevná škola privítala 305 chlapcov a dievčat z 10 škôl, ktorí si na mestskom štadióne TJ Spartak zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach: beh na 60, 600 a 1 000 m; hod kriketom, vrh guľou, skok do diaľky a skok do výšky. Toto významné športové podujatia otvorila, všetkých prítomných športovcov a pedagógov zúčastnených škôl privítala a zaželala im veľa športových úspechov riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Mgr. Monika Pastieriková. Športovú olympiádu svojou účasťou podporil aj zástupca primátora mesta Dubnica nad Váhom pán František Mikolášek a prezident atletického klubu Spartak Ing. Ľuboš Beláň. Pod slnečnou oblohou a v príjemnej súťažnej atmosfére  sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto cirkevných škôl: zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, z Katolíckej spojenej školy Rajec, zo ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín, z Katolíckej spojenej školy Nemšová a zo Základnej školy Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 2 škôl: z Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka.  Vedenie ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom vyjadruje poďakovanie sponzorom športovej olympiády – Rade rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom a primátorovi Dubnice nad Váhom Ing. Jozefovi Gašparíkovi. Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu tohto hodnotného športového podujatia.  Veríme, že tento deň prispel k dôstojnej oslave sviatku patróna dubnickej cirkevnej školy, k formovaniu a upevňovaniu  pekných vzťahov medzi cirkevnými školami  a obohatil mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria