Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Svetový deň prvej pomoci a diabetu

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI A SVETOVÝ DEŇ DIABETU

 

      Dňa 3.10.2012 sa v našej škole uskutočnilo výučbovo-prezentačno-súťažné dopoludnie pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci a Svetového dňa diabetu. Svojou návštevou nás poctili pracovníci Záchranného systému Rescue so sídlom v Trenčianskych Stankovciach. Záchranári najskôr deti oboznámili s náplňou svojej práce, ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom v núdzi, na  zásahy pri dopravných nehodách a živelných pohromách. Žiakov oboznámili so základnými zásadami poskytovania predlekárskej prvej pomoci, so stavmi ohrozujúcimi život, informovali ich o životných funkciách; prakticky im predviedli ošetrovanie rôznych poranení – postup pri krvácaní z nosa, pri poranení chrbtice, pri úraze hlavy; ukázali im ošetrenie popálenín, krvácania  a zlomenín. Deti sa naučili, ako majú postupovať v prípade potreby privolania rýchlej zdravotníckej pomoci. Vyvrcholením prezentácie práce záchranárskeho tímu bola ukážka ich  priameho zásahu pri vyprosťovaní osôb z havarovaného  automobilu.

     Podujatie pokračovalo informáciami o Slovenskom Červenom kríži, o Svetovom dni prvej pomoci a o Svetovom dni diabetu. Cenné poznatky si deti  odniesli o jednom z najzávažnejších  civilizačných ochorení – o diabete mellitus, ktoré, žiaľ, postihuje aj mladých ľudí. Podujatie bolo spestrené prezentáciou o  tomto ochorení – o jeho prejavoch, príčinách, rizikových faktoroch a o spôsobe liečby. Žiaci získali  vedomosti aj o liečivých rastlinách, osvojili si ich základnú charakteristiku a použitie. Nadobudnuté poznatky si žiaci preverili v súťažnom kvíze.

     Veríme, že uskutočnené podujatie prispelo k obohateniu vedomostí žiakov v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia a k uvedomeniu si, akú cenu má ľudský život a aká je hodnota zdravia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria