Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

 

     Dňa 22.10.2012 sa v našej škole uskutočnilo náučno-zábavné  podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských  knižníc. Motto tohto ročníka znelo: „Školské knižnice: kľúč k minulosti, prítomnosti i budúcnosti“. Vychádzajúc z tohto názvu žiaci 4. ročníka pred budovou školy v spolupráci s deviatakmi vytvorili čitateľsko-knižný náučný chodník, kde oblečení do kostýmov zvieratiek prezentovali svoje práce širokej verejnosti. Žiaci predstavili plagáty zobrazujúce život a literárnu tvorbu tvorcov detskej literatúry, ilustrácie k svojim najobľúbenejším literárnym dielam; vytvorili plagáty podporujúce čítanie kníh, plagáty uvádzajúce najkrajšie citáty o knihách, technologický postup pri výrobe knihy; prezentovali svoje práce o papyruse, pergamene a o papieri. Návštevníkov náučného chodníka požiadali o napísanie názvu svojej najobľúbenejšej knihy a o prečítanie úryvku z knihy Gabriely Futovej „Hľadám lepšiu mamu“. Ako poďakovanie za návštevu náučného chodníka deti odovzdávali záložky do kníh.

     Veríme, že uvedené podujatie prehĺbilo  vzťah detí ku knihám a k čítaniu, podporilo ich kreativitu, rozvinulo komunikačné schopnosti, rečový prejav, tvorivú dramatiku a čitateľskú gramotnosť. Deti sa naučili vystupovať pred verejnosťou a prezentovať výsledky svojej práce. Osvojili si metódy práce s modernejšími informačno-komunikačnými a multimediálnymi technikami. Predovšetkým však deti propagovali myšlienku, že kniha  v klasickej tlačenej podobe má svoje pevné miesto aj v dobe počítačov a moderných technológií. Foto z tejto akcie nájdete vo fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria