Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

20. výročie školy

 

ŠKOLA OSLÁVILA 20. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA

 

       Základná škola svätého Dominika Savia v Dubnici nad Váhom, ktorá  16. mája 2012 oslávila 20. výročie svojho vzniku. Je školou upevňujúcou vzájomné porozumenie a priateľstvá, kde žiaci dostávajú plnohodnotnú kresťanskú výchovu a čo najlepšie základné vzdelanie v súlade s ich všestranným fyzickým i psychickým vývinom

        História našej školy sa začala písať 27. júna 1991, kedy Biskupský úrad v Nitre vydal zriaďovaciu listinu, ktorou potvrdil zriadenie Základnej školy sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom. Na oslavách 20. výročia založenia školy boli adresované slová vďaky všetkým tým, ktorí sa svojím ľudským i pracovným potenciálom zaslúžili o jej vznik a rozvoj.

Slávnosť sa  začala ďakovnou svätou omšou v Kostole svätého Jakuba, ktorú celebroval otec biskup – jeho Excelencia Mons. Tomáš Galis. Svojou účasťou na podujatí nás poctili duchovní otcovia  pôsobiaci na pôde školy, primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, riaditeľka Diecézneho školského úradu Žilina Ing. Mgr. Miriam Janegová, Ing. Milan Hort, zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie, Krajského školského úradu v Trenčíne a v Žiline;  tešili sme sa z účasti  bývalých pracovníkov školy, rodičov našich žiakov a priateľov školy.

Po skončení svätej omše so svojimi slávnostnými príhovormi vystúpili vzácni hostia a slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy Mgr. Monika Pastieriková.

          Veríme, že hostí potešil kultúrny program prezentovaný na slávnostnej akadémii v katolíckom dome, ako aj spoločenské posedenie. Dúfame, že na tento slávnostný deň budú všetci prítomní s radosťou  spomínať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria