Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

4U energy

 

Základná škola sv. Dominika Savia získala 1. miesto v projekte „U4 energy“, v kategórii „C“.

Projekt pod názvom „Kreatívna energia“ bol zameraný na najlepšiu propagáciu efektívneho využívania energie v škole. Podporil kreativitu a nápaditosť žiakov a vniesol do vyučovania najmodernejšie metódy a formy výučby. Keďže projekt postúpil do celoeurópskej súťaže, Ing. Mikušková a žiačka 9. ročníka Hackenbergová sa v dňoch 25. až 28. novembra zúčastnili na plne hradenom kultúrno-vzdelávacom výlete v Bruseli.

Program v Bruseli sa začal 26. novembra prehliadkou Návštevníckeho centra Európskej komisie, kde sme získali základné informácie o fungovaní europarlamentu, o práci a počte europoslancov, o princípoch schvaľovania zákonov a predpisov.

Program pokračoval slávnostným ceremoniálom odovzdávania cien národným a európskym víťazom v belgickom Komiks  centre. Takmer 200 účastníkom z 28 krajín odovzdal ceny komisár pre energetiku pán Günther Oettinger. Počas slávnostného večera nebola núdza o prekvapenia. Okrem ochutnávky tradičných belgických špecialít vystúpili aj profesionálni belgickí komici.

Výnimočným zážitkom bola v utorok 27. novembra návšteva Parlamentária, multimediálneho múzea, kde sme sa oboznámili s históriou, prítomnosťou a budúcnosťou Európskeho parlamentu. Prostredníctvom úžasných multimediálnych nástrojov (informácie sú ponúknuté v 23 úradných jazykov EÚ) sme sa preniesli do srdca Európskeho parlamentu, aby sme zažili, ako sa prijímajú rozhodnutia a inovatívnym spôsobom sme spoznávali európsku politiku. Ďalším milým prekvapením pre nás bolo stretnutie s europoslancom za  Slovensko MUDr. Mikolášikom.

Príjemný deň pokračoval poznávaním významných gotických historických  pamiatok, zaujímavostí a pozoruhodností mesta (Námestie Grand Place, dominanty - Kráľovský a Justičný palác, výstavné  cechové domy) a  hlavnej atrakcie – preslávenej  sošky, symbolu Bruselu - „cikajúceho chlapčeka“. Legenda hovorí , že socha korunovala fontánu už v stredoveku. Zapôsobili na nás aj najstaršie obchodné pasáže a nočná prechádzka po bruselských uličkách.

Večer sme navštívili interaktívny workshop o čokoláde. Okrem ochutnávok tradičných belgických praliniek sme sa dozvedeli o histórii belgickej čokolády a podľa tradičných belgických cukrárov sme aj my vyrobili chutné belgické pralinky. V stredu 28. novembra sme plné zážitkov odlietali domov.

Nezabudnuteľné stretnutie v Bruseli nás obohatilo nielen o poznatky, ale nadviazali sme aj úžasné priateľstvá s učiteľmi zo škôl z  Bulharska a z Francúzska.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria