Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Modrý kruh nás spája

MODRÝ KRUH

     V tomto školskom roku sa žiaci Základnej školy sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom zapojili do projektu Modrý kruh, ktorý sa zameriava na prevenciu ochorenia diabetes mellitus.

     Dňa 1.6.2013 sa v priestoroch obchodného centra Polus v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie víťazných projektov. Spomedzi 55 zapojených škôl sa naša škola zaradila k 10 víťazným, ktoré  na tomto významnom podujatí získali cenu za šírenie osvety a podporu prevencie  tohto závažného civilizačného ochorenia.

    Žiaci našej školy vystúpili s powerpointovou prezentáciou, v ktorej boli obsiahnuté informácie o uskutočnených aktivitách zahŕňajúcich poznatky o rizikových faktoroch ochorenia, o jeho predchádzaní a o najnovších liečebných postupoch v tejto oblasti. Prezentácia bola obohatená o naše práce propagujúce zdravý životný štýl, správne stravovanie, pohyb; nechýbali záznamy z tanečných vystúpení, športových a voľnočasových aktivít. Naše dievčatá a chlapci predstavili aj výrobky vytvorené pri tejto príležitosti – prívesky s logom Modrého kruhu. Prezentácia našej školy vyvrcholila tanečným vystúpením – scénickým tancom Benedicat. 

     V rámci projektu bolo počas troch mesiacov zrealizovaných viacero aktivít. Pri príležitosti Svetového dňa diabetu sme uskutočnili výučbovo-prezentačné dopoludnie, kde žiaci nadobudli teoretické poznatky o tomto ochorení; dozvedeli sa o jeho rizikových faktoroch a o spôsoboch, ako ochoreniu predchádzať. Nadobudnuté vedomosti si žiaci overili v súťažnom kvíze. Svoju kreativitu a nápaditosť prejavili  v tvorivých dielňach, kde vyrábali prívesky s logom Modrého kruhu.

     O ochorení diabetes mellitus sa žiaci dozvedeli aj na podujatí organizovanom pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci. Uskutočnili sme ho v spolupráci so záchranným systémom RESCUE.

     Poskytovanie cenných informácií o diabete mellitus, o správnej výžive  a o zdravom životnom štýle bolo obsahom podujatia uskutočnenom pri príležitosti Svetového dňa výživy a Dni vody.    

     Prevencia ochorenia bola propagovaná aj na všetkých podujatiach športového zamerania a taktiež pri pracovných verejnoprospešných činnostiach organizovaných napríklad pri príležitosti Dňa zeme.

     Účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov prispela k úspešnej reprezentácii našej školy a k šíreniu jej dobrého mena.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria