Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy

Pri príležitosti oslavy  patróna cirkevnej  ZŠ v Dubnici nad Váhom - sv. Dominika Savia, sa 6.6.2013  uskutočnil 19. ročník športovej olympiády za účasti cirkevných základných škôl  a osemročných gymnázií Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu.

     Organizujúca ZŠ sv. Dominika Savia na mestskom štadióne privítala športovcov z 5  škôl: zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, zo Spojenej školy sv. Michala Nemšová, zo Spojenej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín, zo ZŠ sv. Margity Púchov. O dosiahnutie najvyšších športových mét sa usilovali aj deti zo ZŠ Romualda  Zaymusa zo Žiliny.     

     Pod slnečnou oblohou v príjemnej súťažnej atmosfére si svoje sily zmeralo 160 chlapcov a dievčat v nasledujúcich športových disciplínach: v behu na 60, 600 a 1000 m; v skoku do diaľky, do výšky, v hode kriketovou loptičkou a vo vrhu guľou.

       Športové podujatie svojou účasťou podporili aj zástupcovia mesta Dubnica nad Váhom - viceprimátor Ing. Ján Tatar a hovorca mesta  JUDr. Juraj Džima.  

       Vedenie ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom vyjadruje poďakovanie sponzorom športovej olympiády – Rade rodičov pri ZŠ sv. Dominika Savia  a primátorovi mesta  Dubnica nad Váhom  Ing. Jozefovi Gašparíkovi. Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu tohto hodnotného športového podujatia. 

        Veríme, že tento deň prispel k dôstojnej oslave sviatku patróna dubnickej cirkevnej školy, k formovaniu a upevňovaniu  pekných vzťahov medzi cirkevnými školami  a obohatil mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával.      

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria