Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Návšteva MUDr Anny Záborskej

     Dňa 22.novembra 2013 našu školu poctila svojou návštevou poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská.

     V úvodnom stretnutí s vedením školy a so zástupcami Rady rodičov sa pani poslankyňa zaujímala o koncepciu rozvoja školy, o špecifiká výchovno-vzdelávacieho procesu, o materiálno-technické vybavenie; informovala sa, aké úspechy škola zaznamenala v ostatnom období, do akých projektových výziev sa zapájame, aké je smerovanie školy a aký je jej duchovný program.

     Ďalším bodom programu bola beseda so žiakmi. Pani Záborská deťom priblížila štruktúru, zloženie a fungovanie Európskeho parlamentu, porozprávala im o práci europoslanca a predstavila náplň jej pracovného dňa. Deťom vysvetlila  pojem ľudské práva a podrobnejšie im porozprávala o tejto problematike, ktorej sa ako europoslankyňa venuje. Žiakov veľmi zaujalo jej rozprávanie o návšteve Afriky, v ktorom im priblížila ťažký život afrických detí. Pani Záborská vysoko vyzdvihla aktívnu účasť žiakov našej školy v charitatívnej akcii „Dobrá novina“ a povzbudila ich do ďalšej činnosti.

Vo svojom príhovore dievčatá a chlapcov motivovala k dobrým študijným výsledkom, k zvýšenému pracovnému úsiliu a k aktívnej výučbe cudzích jazykov. Zároveň zdôraznila skutočnosť, že vzdelávanie a hodnoty spolu veľmi úzko súvisia a práve cirkevné školy sú miestom, kde sa na oba atribúty kladie veľký dôraz.

     Návšteva pani MUDr. Anny Záborskej bola pre žiakov i zamestnancov našej školy  veľkou cťou , obohatením i milým zážitkom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria