Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Športová olympiáda cirkevných škôl 2014

Aj krátky pozemský život  môže človeku stačiť na to, aby si získal večnú slávu na zemi i v nebi. Dôkazom toho je aj život  jedného z najmladších svätých – sv. Dominika Savia, ktorý je patrónom cirkevnej Základnej školy v Dubnici nad Váhom Pri príležitosti jeho sviatku sa dňa 22.5.2014 uskutočnil 20. ročník športovej olympiády za účasti cirkevných základných škôl  a osemročných gymnázií Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu. Organizujúca dubnická cirkevná škola na mestskom štadióne privítala športovcov z týchto škôl: zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, zo Spojenej školy sv. Michala Nemšová, zo ZŠ sv. Margity Púchov, zo Základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica, z Gymnázia sv. Františka v Žiline, zo ZŠ s MŠ Dobrého Pastiera Žilina, ako aj zo ŽŠ s MŠ A. Bernoláka Martin. O dosiahnutie najvyšších športových mét sa usilovali aj deti zo ZŠ Romualda  Zaymusa zo Žiliny,  na súťaži  sa zúčastnili aj žiaci zo ZŠ sv. J.M. Vianneyho z Rajca Pod slnečnou oblohou v príjemnej súťažnej atmosfére si svoje sily zmeralo 205 súťažiacich v nasledujúcich športových disciplínach: v behu na 60, 600, 800, 1000 m; v skoku do diaľky, do výšky, v hode kriketovou loptičkou a vo vrhu guľou. Športové podujatie svojou účasťou podporil aj vedúci Školského úradu  v Dubnici nad Váhom Mgr. Vladimír Hanus  a hovorca mesta JUDr. Juraj Džima.Vedenie ZŠ sv. Dominika Savia vyjadruje poďakovanie sponzorovi športovej olympiády – Rade rodičov pri ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom. Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom predovšetkým predsedovi Ing. Beláňovi a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu tohto hodnotného športového podujatia.  Veríme, že tento deň prispel k dôstojnej oslave sviatku patróna dubnickej cirkevnej školy, k formovaniu a upevňovaniu  pekných vzťahov medzi cirkevnými školami  a obohatil mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria