Novinky

 • Zápis do MŠ

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia oznamuje rodičom, že zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutoční od 16. apríla do 15. mája 2018.

  Prednostne sú  prijaté :

  - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

  - deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

  - deti s dodatočne odloženou PŠD

  - deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

  POZNÁMKA:

  Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy.

  Prihlášku si môžete stiahnuť v sekcii: Zápis do MŠ

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prváčikov, milé deti!

  Zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční 12. a 13. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 h

  Bližšie informácie čítajte v sekcii: Zápis do 1. ročníka

 • Biblická olympiáda

  Dňa 22.3. sa v Ladcoch uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Začali sme spoločnou sv.omšou v kostole Božieho milosrdenstva.  Nasledovalo 6 náročných kôl z kniky Genezis a Markovho evanjelia. Z 9. zúčastnených družstiev naši žiaci obsadili krásne 3.miesto.Našu školu reprezentovali 2 dievčatá zo 6.ročníka:Monika Štefúnová a Tatiana Líšková a siedmak Tobias Lacher. Úspešným žiakom blahoželáme a veríme,že Sväté Písmo sa stane sprievodcom v ich živote.

  Sr.Aďa Badíková

 • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec


  Dňa 22. marca 2018 sa v CVČ Dubnica nad Váhom uskutočnilo okresné kolo súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Na tejto súťaži sa zúčastnili 2 žiačky našej školy – Paulína Nikodémová a Mária Farská. Obe školu vzorne reprezentovali. Mária Farská v silnej konkurencii vo svojej kategórii získala vzácne 2. miesto. Blahoželáme jej ku krásnemu úspechu a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach.


 • Návšteva misionára

   

  Dňa 19. marca 2018 našu školu navštívil kňaz – salezián, Luke Mulayinkal . Pochádza z Indie a už viac ako 30 rokov pôsobí  ako misionár v africkom štáte Keňa.

  Žiakom našej školy porozprával o tejto chudobnej krajine a o meste Korr, ktoré je centrom  záujmu  tohoročného projektu Tehlička pre Afriku. Don Luke deťom vo videozázname a prostredníctvom svojho rozprávania priblížil ťažký život domorodých obyvateľov, ktorí  zápasia najmä s nedostatkom vody. Nadobudnuté finančné prostriedky budú použité najmä na výstavbu škôl v tomto meste.

  Oceňujeme pôstne snaženie  našich žiakov, ktorí  sa zapojili po projektu Tehlička pre Afriku, a aj svojou malou čiastkou prispejú k skvalitneniu života  afrických detí.

   

 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín


  Dňa 15.3.2018 sa v ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii poézie vystúpili Tobiáš Chudo a Tatiana Lišková. Prozaické texty interpretovali Lenka Štefúnová, Monika Štefúnová a Mária Farská.

  Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 • Deň techniky

  Pod týmto názvom sa dňa 16. februára 2018 uskutočnil Deň otvorených dverí v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.Zúčastnili sa na ňom  žiaci 8. ročníka našej školy. Najskôr sa oboznámili s priestormi a odbornými učebňami gymnázia a technického lýcea, pozreli si prezentáciu na tému: Výroba a prenos elektrickej energie, oboznámili sa s didaktickou technikou na vyučovanie prírodovedných predmetov, videli ukážku 3D tlače a naučili sa zapojiť jednoduchý elektrický obvod. Žiakov zaujal súťažný kvíz z geografie a taktiež učenie vo virtuálnej realite, kde 3D okuliare previedli žiakov cez Slnečnú sústavu alebo hlbinami ľudského mozgu.Žiaci si z navštíveného podujatia odniesli veľa cenných poznatkov a mnohí z nich sa už možno rozhodli pre svoje budúce stredoškolské štúdium.

 • Geografická olympiáda

  Dňa 6.2.2018 sa v ZŠ s MŠ Centrum 1 v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnil sa na ňom Timotej Václav. Hoci je Timko šiestak, súťažil v kategórii žiakov 6. a 7. ročníka. V tejto  silnej konkurencii, v súboji so  staršími žiakmi si však vybojoval vzácne 9. miesto.K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme , ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme mu veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 • Krajské kolo olympiády z anglického jazyka

  Dňa 14.2.2018 sa žiak našej školy Erick Vozár zúčastnil krajského kola olympiády z anglického jazyka, kde v silnej konkurencii vo svojej kategórii obsadil krásne 2.miesto. Srdečne mu blahoželáme a zároveň ďakujeme p.uč. Chudej za prípravu na olympiádu.

 • Fašiangové zvyky a tradície

   

   

  Dňa 8. 2. 2018 sa uskutočnila Fašiangová slávnosť, ktorú pre žiakov základných škôl pripravilo Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom.  Naši piataci si mohli zaspievať a zatancovať s fašiangovými maskami a sladkou odmenou im bola výborná šiška.

 • Pinpongový turnaj k don Boscovi

  Posledný januárový a prvý februárový týždeň sa na našej škole organizoval pre žiakov druhého stupňa pinpongový turnaj k oslave don Bosca. V duchu hesla: kričte, skáčte, len nehrešte sa niesla atmosféra celého turnaja a veru bolo počuť aj krik radosti a smútku v telocvični našej školy.Turnaja sa zúčastnilo 14 chlapcov a 12 dievčat. V kategórií chlapcov sa umiestnil na krásnom prvom mieste Filip Ondráš zo 7. ročníka, na druhom mieste Lukáš Lacher z 8.ročníka, a na treťom mieste Tomáš Pecko z 8. ročníka. V kategórií dievčat sa umiestnila na prvom mieste Mária Farská, z 8.ročníka, na druhom mieste Simona Vargová, z 8.ročníka, a na krásnom treťom mieste Paulínka Nikodémová, z 5. ročníka. Víťazom blahoželáme a porazených povzbudzujeme, aby sa nevzdávali a naďalej trénovali.Tešíme sa, že žiaci opäť ukázali svoju bojovať a snahu prekonávať svoje hranice. Veríme, že bojovnosť a nadšenie si prenesú aj do každodenného života.

  sr. AďaBadíková

 • Karneval

  Pozývame žiakov 1.-5.ročníka na karnevalové popoludnie.Nezabudnite si pripraviť zaujímavé masky. Najlepšie a najkrajšie budú odmenené peknými cenami.

 • Okresné kolo Šaliansky Maťko

  Dňa 23. 1.2018 sa v ZŠ s MŠ Centrum 1 v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťažilo sa v recitácii povestí. Za našu školu sa predstavili tieto žiačky: Lenka Štefúnová, Nelka Krótka a Monika Štefúnová.Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Florbalový turnaj

  Dňa 10.1. sa naši žiaci prvého stupňa zúčastnili na priateľskom turnaji vo florbali v Novej Dubnici, v spojenej škole sv. Jána Bosca.Organizátorom turnaja bolo SCVČ Laura v Dubnici n/V v spolupráci so Spojenou školou sv. Dona Bosca v Novej Dubnici.Atmosféra bola veľmi pekná, naplnená radosťou a úsilím žiakov podať čo najlepší výkon. Turnaja sa zúčastnilo miešaných 6 tímov.Našu školu reprezentovali 2 tímy, v ktorým sme mali jedno dievča, brankárku Andrejku Jankechovú, ktorá bola zároveň a vyhlásená ako najlepšia brankárka turnaja.Takou raritou našich družstiev bolo, že v nich boli aj škôlkár aj prváci z našej školy. No napriek svojmu veku sa veru nestratili ani pri tretiakoch a štvrtákoch. Svoje herné umenie ukázali v každom zápase. Dokonca prvák Dávid Ťazim nastrieľal počas turnaja až 6 gólov. A náš jediný škôlkár Paťko Chvojka strelil hneď prvý gól prvého zápasu. Ďakujeme organizátorom za pekný turnaj, aj žiakom za ich bojovnosť a hru fair - play a tešíme sa na ďalšie stretnutie s hokejkou v ruke.

 • December v ŠKD II.oddelenie

  V decembri sme sa rozprávali o svätom  Mikulášovi, ktorý nám do školského klubu priniesol  plný balík ovocia a sladkostí. Z vďaky a s radosťou sme vyrobili svätého Mikuláša. Vrámci rozvíjania manuálnych zručností a práce s rôznym materiálom deti vyrobili na Vianočnú burzu ozdobné stromčeky, sovy zo šišiek a betlehem. V zážitkovej hre sme sa zahrali na zvyky so svätou Luciou. Celý december sme sa rozprávali a  postupne lepili postavičky do betlehemu. Estetickú stránku deti rozvíjali pri výrobe vianočného pozdravu, ryby a vianočného stromčeka. Pozorovali sme zmeny v prírode. Keď napadol sneh na školskom dvore sa deti aj poguľovali. Na posledné stretnutie v ŠKD v roku 2017 sme sa spojili obe oddelenia a urobili sme si posedenie pri stromčeku. Súťažilo sa vo fúkaní vaty, alebo  cez rolku toaletného papiera fúkaním trafiť loptičku do pohára na druhom konci stola.  A iné. Zatancovali sme si a vďaka rodičom si deti  pochutnali na bohatej  hostine.

 • Dobrá novina

  Cesta k životu – tak znie tohoročné  motto 23. ročníka najväčšej dobrovoľníckej kampane na Slovensku Dobrá novina.

  Aj v tomto roku, 21.decembra 2017, sa žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky, Mgr. Dobrodenkovej, pridali  ku koledníkom, ktorí ohlasovaním radostnej zvesti otvárajú srdcia ľudí a zároveň prinášajú svedectvo kresťanskej lásky až na iný koniec sveta. Tento raz do jedného z najchudobnejších štátov Afriky – do Etiópie, konkrétne do jej severnej časti, do mesta Alitena. Projektom nadobudnuté finančné prostriedky budú použité na výstavbu  zdravotného  strediska v tomto meste zameraného na starostlivosť o matky s deťmi.

  Aj vďaka obetavým žiakom a pracovníkom  našej školy sa  môže radosť z ohlasovania príchodu Spasiteľa šíriť ďalej a podporí sa dobrá vec. Cesta k životu je predsa aj naša každodenná cesta, naše rozhodnutia a skutky, ktorými môžeme zvestovať  ľuďom okolo nás  Ježiša Krista. A to každý deň, nielen na Vianoce.

 • Vianočné trhy

  10. 12. 2017 sme zapaľovali 2. sviecu na adventnom venci. V tento deň naša škola zorganizovala tradičné  podujatie pod názvom „Predvianočné zastavenie“. Táto prezentačno-predajná akcia  prác a výrobkov žiakov školy sa konala v priestoroch katolíckeho domu.

        Miestnosťou sa niesla príjemná vianočná hudba a tóny kolied,  doďaleka sa šírila vôňa vianočného pečiva, medu, oblátok  a všakovakých dobrôt.

  Stoly zdobili vianočné svietniky, dekorácie, aranžmány, adventné vence z rôznych materiálov, rôzne ozdoby na vianočný stromček, vianočné pozdravy i menovky a darčekové škatuľky. Jemnosťou  a krásou lákali aj  anjelikovia vyrobení z papiera aj zo slaného cesta. Veľký záujem hostia prejavili o vianočné pečivo a rôzne výrobky z medovníkového cesta  – medovníky, medovníkové  domčeky, medovníkové dedinky. Prítomní sa kochali aj krásou drevených jasličiek s Jezuliatkom, ozdobných vrecúšok a korálkových ozdôb.

  Návštevníci podujatia mali možnosť ochutnať lokše s rôznymi náplňami, ktoré starostlivo pripravovali pán Burian a pán Benko.

  Veľmi príjemné boli rozhovory pracovníkov školy s rodičmi a návštevníkmi podujatia pri káve, čaji, vianočnom punči a koláčiku.

  Táto akcia by sa však nemohla uskutočniť bez ochoty, obetavosti a šikovnosti žiakov,  ich rodičov a zamestnancov školy.

  Veľká vďaka patrí aj všetkým návštevníkom tohto pekného podujatia, ktoré prispelo k dôstojnému prežitiu 2. adventnej nedele a k navodeniu príjemnej predvianočnej atmosféry.

 • A slovo bolo u Boha

  Pod týmto názvom sa dňa 8.12.2017 v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo súťaže v recitácii náboženskej poézie a prózy. Na súťaži sa zúčastnili títo žiaci: Karin Vargová, Tobiáš Chudo, Tatiana Lišková, Monika Štefúnová a Mária Farská. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  Dňa 30.11.2017 sa žiaci našej školy Erick Vozár, Dominik Siekel a Tomáš Benko zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. Za kategóriu B súťažil Tomáš Benko a umiestnil sa na peknom 3. mieste. V kategórii  A súťažila dvojica Erick a Dominik. Ďakujeme za reprezentáciu. Blahoželáme.

   

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 29.11.2017 sa v CVČ Dubnica nad Váhom uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Na tomto podujatí sa zúčastnil žiak 9. ročníka, Filip Híreš, ktorý v silnej konkurencii tejto náročnej súťaže obsadil 5. miesto. Filipovi blahoželáme k úspechu, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy,  za prejavenie hlbokých vedomostí i krásneho vzťahu k materinskému jazyku.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria