• Pobyt v prírode

      30. 6. 2019

      V posledný školský týždeň 26.6.2019 sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali do prírody. Neďaleko Ilavy v Klobušiciach sa nachádza  výbeh diviakov, rozľahlá ohrada priamo v lese, cez ktorú preteká malý horský potôčik. O diviaky sa starajú miestni horári, ale i my sme im priniesli zbytky suchého pečiva. Neďaleko je aj malá kaplnka, kde sme sa nezabudli zastaviť. V priamej blízkosti pri obore sa nachádza  ohnisko, kde si žiaci mohli opiecť špekačky alebo slaninku. Potom sme pokračovali v malej pešej turistike, zdolávali terénne nerovnosti, určovali poľné, lúčne, liečivé i jedovaté rastliny. Nakoniec sa triedy rozdelili. Tretiaci pokračovali pešo do Ilavy na malé občerstvenie u zmrzlinára a u triednej pani učiteľky. I štvrtácka pani učiteľka pozvala svojich žiakov domov na malé občerstvenie.

     • Školský výlet 1.stupeň

      26. 6. 2019

      V posledný školský týždeň 25.júna 2019 navštívili žiaci 1.stupňa spolu s triednymi učiteľkami dve turisticky zaujímavé miesta Malých Karpát. Najskôr sme navštívili jaskyňu Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Všetkých nás uchvátila čarokrásna kvapľová výzdoba. Potom sme sa zastavili pozrieť si  miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Mohyla, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo a je zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, nám okrem svojej majestátnosti poskytla aj široký výhľad na okolitú krajinu.
       

     • Exkurzia Kittsee

      17. 6. 2019

      V piatok 14.6.2019 sa naša škola zúčastnila poznávacieho výletu do Kittsee v Rakúsku. Nachádza sa tu čokoládovňa, ktorá ročne vyprodukuje niekoľko ton čokolády do celého sveta. Na nádvorí nového zámku sme si urobili piknik a na záver sme sa vybrali do nákupného centra.

     • Odmeňovací výlet

      24. 6. 2019

      Dňa 19.6. sa žiaci našej školy zúčastnili na odmeňovacom  výlete v Banskej Štiavnici. Navštívili banské múzeum v prírode – štôlňu Bartolomej a neuveriteľné vodné dielo – štiavnické tajchy. V baníckom plášti s prilbou a s lampášom zažili na vlastnej koži podmienky, v ktorých tu kedysi baníci ťažili. Prehliadková trasa ich zoznámila s banským dielom zo 17. – 19. storočia, starými banskými nástrojmi a zariadením. Potom pokračovali prehliadkou prekrásneho barokového kaštieľa vo Svätom Antone. Okrem nádherných interiérov s pôvodným nábytkom ich zaujala aj dlhá chodba s veľkým množstvom loveckých trofejí a zlatý salón. Obdivovali aj poľovnícku expozíciu, ktorú tvorilo oddelenie poľovných zbraní a miestnosti sokoliarstva, rybárstva, poľovných psov, vodných, poľných, lesných a vysokohorských živočíchov. Na záver si prezreli Námestie svätej Trojice a odmeňovací výlet zakončili pozvaním dona Piatrova na zmrzlinové osvieženie. Veľká vďaka patrí sponzorom odmeňovacieho výletu - rodine Harňákovej a Rade rodičov školy.

     • Nedeľná párty

      17. 6. 2019

      Dňa 9.6.2019 sa uskutočnila na záhrade p. uč Bajčíkovej nedeľná párty. Zúčastnili sa jej žiaci, ale aj rodičia našej školy. Skákalo sa na hrade vláčik Tomáš, ktorý bol venovaný do tomboly na rodičovskej zábave.

     • Základný plavecký výcvik

      18. 6. 2019

      S blížiacimi sa prázdninami pani učiteľky Mgr.Kubová a Mgr.Behanová od 3.júna do 7.júna realizovali pre žiakov 3. a 4.ročníka základný plavecký výcvik v Mestskej plavárni Trenčín. Vedieť plávať patrí k všestrannému rozvoju človeka. Mgr. Kubová, ako inštruktorka plávania,  vynaložila veľké úsilie, aby si žiaci osvojili základy plaveckých štýlov kraula a znak. V posledný deň plaveckého kurzu pani učiteľky pripravili pre malých plavcov aj plavecké preteky. Víťazi boli odmenení diplomami a športovými medailami. Na záver všetci absolventi kurzu dostali ,,mokré vysvedčenie „ a sladkú odmenu. Dúfame, že to ,čo sa za ten týždeň naučili, počas prázdnin aj využijú a svoje zručnosti v plávaní budú naďalej zdokonaľovať.

     • Skrátené vyučovanie

      12. 6. 2019

      Z dôvodu pretrvávania vysokých teplôt sa od 13. 06. 2019 do 14. 06. 2019 upravuje vyučovanie nasledovne :

      Žiaci 1.a 2.ročníka sa učia 4 vyučovacie hodiny -koniec vyučovania 11:25hod.
      Žiaci 3.až 9.ročníka skrátené vyučovanie - 5.hodina končí 11:30hod.
                                                                            - 6.hodina končí 12:15hod.   

     • Ocenenie Márie Farskej

      9. 6. 2019

      Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnilo v Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline oceňovanie žiakov základných cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Žiaci boli ocenení za  ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života.Medzi ocenenými bola i naša žiačka 9.ročníka Mária Farská. Srdečne jej blahoželáme.

     • Vystúpenie žiakov z Mokrohájskej v Bratislave

      6. 6. 2019

      Dňa 31.5. 2019 navštívili našu školu v dopoludňajších hodinách aj handikepovaní študenti z gymnázia na Mokrohájskej v Bratislave pod vedením p. uč. Danky Bauerovej. Ukázali nám, že i napriek postihnutiu sa dá svoj talent rozvíjať a zúročovať. Svojim spevom, hrou na gitare a divadlom obšťastnili srdcia  nejedného z nás. Vystúpenie zanechalo v žiakoch a učiteľoch hlboký emotívny zážitok.

     • Talent školy

      6. 6. 2019

      Dňa 31.5. 2019 sa uskutočnilo v telocvični školy zábavno- súťažné dopoludnie, kde si žiaci našej školy mohli zmerať svoje sily v 4 kategóriach: spev, tanec , hra na hudobný nástroj a akrobacia. V tanci bolo nasledovné umiestnenie: 1. miesto- tanec Girls / Porubanová S., Porubanová L. Štefancová J./, 2. miesto- Spektrum Laura Dance, 3. miesto- Karolína Rendeková – Alone. V speve sa umiestnili na 1. mieste- Alžbetka Čepelová, na 2. mieste – Karolínka Beňová a 3. miesta boli udelené dve: Tatiane Liškovej a Nelke Kolenovej.  V hre na hudobný nástroj obsadili prvé tri miesta týto žiaci: 1. K. Rendeková hra na akordeóne, 2. M. Liška hra na gitaru, 3. M. Štefúnová hra na zobcovú flautu. V poslednej kategórii sa predviedli dvaja súťažiaci s akrobatickými kúskami: 1. miesto získal Tomáš Pecko vo workout  a 2. miesto D. Siekel vo freerun. Hlavnú réžiu pripravila p. uč Bajčíková Slávka.

     • Envirojar I.stupeň

      30. 5. 2019

      Žiaci 1.-3.ročníka sa taktiež zapojili do envirojari v Dubnici nad Váhom. Upratovali okolie našej školy a tak prispeli k ochrane životného prostredia a uvedomili si, že príroda okolo nás potrebuje neustálu ochranu.

     • Dubnická envirojar

      26. 5. 2019

      Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa zeme a dubnickej Envirojari. Dňa 24. mája  žiaci 4. – 9. ročníka v rámci týchto environmentálnych aktivít čistili priestor kalvárie v Dubnici nad Váhom. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, že svojou aktivitou prispeli k skultúrneniu i skrášleniu tohto dôstojného miesta a uvedomili si potrebu ochrany prírody a životného prostredia.

       

       

     • Športová olympiáda I.stupeň ZŠ a predškoláci MŠ

      22. 5. 2019

      Dňa 17.mája si merali sily už 25.krát na športovej olympiáde naši starší žiaci. Aby neboli o nič ukrátení ani tí mladší, pani učiteľky 1.stupňa každoročne pripravia športové dopoludnie aj pre tých mladších. Už druhý rok sa do pretekov zapojili aj predškoláci z našej MŠ. Rozdelení boli do troch kategórií podľa veku, súťažili v 3 disciplínach – hod kriketovou loptičkou, skok z miesta a beh v parku. Nechýbali medaile, diplomy, sladkosti a vecné ceny, o ktoré sa postarali naše spriaznené duše – rodičia našich detí, za čo im chceme aj touto cestou srdečne poďakovať. Na slávnostné odovzdávanie si zo štadióna odskočila aj pani riaditeľka, čo dodalo odovzdávaniu  na vážnosti a deti sa tomu veľmi potešili. Boh požehnal po daždivom týždni krásny slnečný deň, ktorý bol naplnený radosťou, bojovnosťou a pre niekoho aj sklamaním. Ale o rok si to môžu vyskúšať opäť a slzy smútku z nezískanej medaile  premeniť na radosť.

     • Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy

      20. 5. 2019

      Dňa 17. mája sa v priestoroch mestského štadióna v Dubnici nad Váhom konala športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu. Na tohtoročnom  jubilejnom XXV. ročníku organizujúca ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom privítala 284 športovcov z 12 škôl, ktorí si zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach: beh na 60, 600, 800 a 1 000 m; hod kriketom, vrh guľou, skok do diaľky a skok do výšky. Pod krásnou slnečnou oblohou a za výborného povzbudzovania kamarátmi a spolužiakmi sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto škôl: zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, z Katolíckej  ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta   Trenčín , z Katolíckej spojenej školy sv. Michala Nemšová, z Katolíckej spojenej školy Rajec a zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 3 škôl:  z Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera, z Cirkevnej základnej školy Romualda  Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka z Assisi.

      Športové podujatie svojou účasťou podporili aj mnohí významní hostia – primátor mesta Dubnica nad Váhom  Mgr. Peter Volf, v sprievode vedúcej odboru školstva v meste Mgr. Márie Balážovej, a aj poslanec mestského zastupiteľstva  Ing. Emil Suchánek, kňazi - Pavol Piatrov, Anton Červeň a  Vladimír Plášek.

       Vedenie ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom vyjadruje poďakovanie Mestskému úradu   Dubnica nad Váhom za poskytnutie dotácie, ktorá napomohla k realizácii tohto veľkolepého  športového podujatia. Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu dôstojnej oslavy sviatku patróna našej školy, k formovaniu a upevňovaniu  pekných vzťahov medzi cirkevnými školami  a obohatili mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával.      . 

      Na prvých priečkach sa umiestnili aj žiaci z našej školy : A. Bajčíková, L. a T. Lacher, M. Prosňanský, P. Burian, F. Ondráš, J. M. Moško a D. Siekel.

       

     • Úspechy v krajskom kole biologickej olympiády

      12. 5. 2019

      Dňa 7. mája sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. Víťazi okresného kola Marcel Maňák, žiak V. ročníka a Matúš Mačina, žiak IX ročníka opäť zabodovali a získali certifikáty úspešných riešiteľov.V odbornosti zoológia si Marcel spomedzi 13 súťažiacich vybojoval krásne 5. miesto a Matúš v odbornosti geológia 7. miesto. Blahoželáme im a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

       

       

     • Poďakovanie

      26. 4. 2019

      Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ prvýkrát, ako aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru a spokojnosť a rozhodli sa zapísať do našej školy svoje ďalšie dieťa. Potešili nás svojím záujmom a povzbudili nás do ďalšej práce.

      Na našich budúcich školákov sa tešíme v septembri a želáme im veľa úspechov pri plnení školských povinností. Budeme sa snažiť, aby sa vaše deti v našej škole cítili dobre, a aby si osvojili nielen vedomosti, ale i kresťanské a morálne hodnoty, ktoré naša škola ponúka.

     • Biologická olympiáda

      26. 4. 2019

      Dňa 25. apríla sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Žiačky VII. ročníka Bibiána Novosádová a Táňa Lišková sa stali úspešnými riešiteľkami tejto kategórie. Blahoželáme im a ďakujeme im za vzornú a úspešnú  reprezentáciu školy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje