• Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

      20. 2. 2020

      Dňa 18.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porota, pani učiteľky Loduhová, Budayová a pani asistentka Barteková, rozhodla, že v druhej kategórii sa v prednese prózy na treťom mieste umiestnila Paulínka Bezecná, na druhom mieste Lenka Štefúnová a prvé miesto získal Tobiáš Chudo. V prednese poézie tretie miesto obsadila Dominika Ševčíková, druhé miesto Nellka Kolenová a prvé miesto patrí Katke Hírešovej. Víťazkou v tretej kategórii v prednese prózy je Monika Štefúnová.Všetkým súťažiacim gratulujeme a držíme palce do okresného kola.

     • Karneval

      19. 2. 2020

      Karneval je krásna chvíľa,  muzika tam vyhráva.
      Z dievčatka sa stane víla, motýľ, hviezda, púpava...
      Krásna vec sú karnevaly, hrá tam trúbka aj bubon.
      A z chlapcov sa stanú králi, letci, indiáni, slon....

      Aj takúto pieseň vedia žiaci a čo je lepšie, že krásne karnevalové chvíle mohli opäť po roku 18.2.2020 zažiť spolu s rodičmi, s pani učiteľkami a s pani vychovávateľkami. Dve hodinky sa z telocvične ozývala hudba, tanec, krik i veselá nálada počas súťažných hier. Ako vždy, na záver boli ocenené originálne, nápadité a kreatívne spracované masky. Dúha, predavač kvetín, marionetka, robot, tanier špagiet, dinosaurus, drak, ceruzka, oheň, chobotnica, torta, vietor, darček, páv, palacinka, chipsy, popcorn....... Porota zložená z pani učiteliek a zo starších žiačok mala ťažkú úlohu. V rozhodovaní im pomohli aj rodičia, ktorí mohli dať svoj hlas jednej karnevalovej maske. Nakoniec bolo odmenených 17 detí. Avšak každý odišiel domov aspoň so sladkou odmenou a s dobrým pocitom zo spoločne strávených chvíľ.

     • Spomienka na karneval v MŠ

      19. 2. 2020

      Dňa 7. 2. 2020 deti v MŠ prežili krásny karnevalový deň plný zábavy, hier a súťaží v rámci výchovno-vzdelávacej aktivity pod vedením svojich učiteliek, ktoré sa taktiež ako deti prezentovali v rôznorodých, najmä rozprávkových maskách. Stretnúť ste mohli napr. Šípkovú Ruženku, Elsu, Annu, Pata, kovbojov, víly a mnohých ďalších. Dúfame, že o rok sa znova spoločne zabavíme.  

     • Kamarátka energia - výchovnovzdelávacie dopoludnie

      17. 2. 2020

      V rámci projektu Žiť energiou – odborné energetické poradenstvo, ktoré zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra – sa v našej škole konalo výchovnovzdelávacie dopoludnie pre 3. – 6.ročník  s názvom Kamarátka energia. Cieľom tejto výučby bolo, aby sa žiaci dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu a poznali obnoviteľné zdroje energie.
      Skvelý tím odborníkov a prezentujúcich po úvodnej informačnej a motivačnej hodine všetkých žiakov rozdelil do šiestich skupín. Potom im jednotlivo po skupinách na stanovištiach objasňovali základné pojmy a témy. Formou zážitkového učenia a pomocou interaktívnych hier žiaci získavali vedomosti, plnili rôzne úlohy, overovali si svoje zručnosti a vedomosti a súťažili. Prvá aktivita  niesla tému Teplo, teplejšie, horúco. Tu sa mohli dozvedieť, čo je teplo, odkiaľ pochádza, čo je žiarenie a prečo chceme poznať teplotu. Na druhom stanovišti s témou  Kúrime paličkami  im boli vysvetlené pojmy biomasa a výroba energie z biomasy. V téme Preteky so svetlom im prezentujúci objasňovali, ako sa premieňa slnečná energia na elektrickú a elektrická na mechanickú. O histórii objavenia elektrickej batérie, princípy jej fungovania a o elektrolytickej reakcii sa bližšie dozvedeli pri aktivitách na stanovišti s názvom Chutná elektrina. Diskutovať mohli na tému ,,Ako šetriť energiu v domácnosti“ na stanovišti Nájdi a ušetri. Princíp fungovania veternej turbíny a čo je vietor im prezentujúci objasňovali v téme Sila vetra. Vyvrcholením tohto zážitkového učenia bolo vyhodnotenie jednotlivcov a skupín. Mnohí žiaci si odniesli krásne ceny, ani jeden neodišiel s prázdnymi rukami – všetci ešte na záver dostali aspoň malú vecnú pozornosť. Ale hlavne, všetci odchádzali s novými poznatkami, potrebnými pre život v modernej dobe.

     • Kúzelník v MŠ

      13. 2. 2020

      Dňa 11.2. 2020 navštívil deti v MŠ kúzelník Struk. Predviedol im triky pomocou, ktorých dokázal teleportovať loptičky. Dobrovoľník spomedzi detí s pomocou kúzelníka dokázal prestrihnúť lano iba s prstami. Deti si užili deň plný kúziel, radosti a nadšenia.

     • Testovanie 9

      13. 2. 2020

      Dňa 1. apríla 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, ktoré je určené žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Testované predmety sú slovenský jazyk a literatúry a matematika. Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

      pomocné papiere na výpočty označené menovkou, ktoré žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky a prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

      guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

      Zakázané pomôcky:

      mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.. 

      Náhradný termín testovania sa bude konať v príslušných krajských mestách:

      15. a 16. apríl 2020 (utorok, streda)

      • zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

      Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.nucem.sk/Testovanie9.

       

     • Biologická olympiáda-okresné kolo

      11. 2. 2020

      Dňa 10. februára sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.Našu školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Tatiana Lišková, ktorá získala krásne 3. miesto v projektovej časti. Táničke blahoželáme a ďakujeme jej za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.  

       

     • Geografická olympiáda

      10. 2. 2020

      Dňa 6.2.2020 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentoval žiak 8. ročníka Timotej Václav, ktorý v kategórii E obsadil 8. miesto a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Ďakujeme Timkovi za vzornú reprezentáciu školy.

     • 2% z dane

      21. 2. 2019

      Podporte prácu s deťmi a mladými aj v našej škole formou 2% z dane. Tlačivo si môžete nájsť a stiahnuť v sekcií 2% z dane. Ďakujeme! 

       

       

       

       

     • Ekotopfilm - Envirofilm

      7. 2. 2020

      Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm na Slovensko každoročne prináša široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. Dňa 6. 2. 2020 sa naša škola, v rámci environmentálnej výchovy, zúčastnila premietania série filmov s názvom Zmeníme planétu alebo seba?, ktoré sa uskutočnilo v Kine Lastovička v Dubnici nad Váhom. Snahou tvorcov projekcie je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku.

       

     • Minikonferencia

      6. 2. 2020

      V stredu, 5.2.2020, sa uskutočnila v priestoroch Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom minikonferencia o sebarozvoji a angažovanosti v spoločnosti, komunite alebo meste. Svoju činnosť a možnosti rozvoja predstavili subjekty, a to LEAF, SBA, DOMKA, Fleck Coworking, I AMbitious, ktoré si našich deviatakov rozdelili do skupín na individuálne aktivity.

     • Beseda so sestrou misionárkou

      6. 2. 2020

      Dňa 31.1.2020 prebehla v našej škole prednáška so vzácnym hosťom, sestrou Kamilkou Seidlovou, ktorá je sestrou misionárkou v Paraguaji. Žiakom 7., 8. a 9. ročníka opísala svoju každodennú činnosť v chudobných a nebezpečných oblastiach dažďového lesa. Zaujímavosťou bolo, že žiaci tam majú letné prázdniny v decembri a januári, nakoľko vysoké horúčavy a vlhkosť v tom čase nie sú znesiteľné pre človeka. Niekedy školský rok skončí už v novembri práve kvôli riziku záplav. Školy majú podobu jednoduchých prístreškov bez okien. Prístup k pitnej vode nie je pre nich samozrejmosť. Chvíle pred nočným odpočinkom sú naplnené hľadaním nezvaných hostí v podobe hadov, krokodílov alebo škorpiónov, ktoré s obľubou navštevujú ľudské obydlia. V závere besedy naši žiaci odmenili autentické výpovede sestry Kamilky potleskom a prianím mnohých síl v tomto posolstve.

     • Šaliansky Maťko J.C.Hronského

      23. 1. 2020

      V utorok, 21.1. 2020, sa uskutočnil 27. ročník obvodnej súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J.C.Hronského. V priestoroch 3. základnej školy sa zišli nadšenci umeleckého prednesu, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Našu školu vzorne reprezentovala Janka Farská a Adamko Čačko, ktorý v I. kategórii obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola. Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

       

     • Ako sme sa učili ,,K k ,, ako koláč

      19. 1. 2020

      V piatok 17.1.2020 si šikovní žiaci 1.B vyskúšali upiecť koláč, ktorý sa nám naozaj veľmi vydaril. Hodina slovenského jazyka sa tak zmenila na hodinu pečenia.Samozrejme nezabudli sme ani na učenie ,veď sme si opakovali hlásku a písmenko K,k ,ktoré sa práve učíme. Spoločne sme si potom zamaškrtili cez prestávku a všetkým nám veľmi chutilo.

     • Testovanie 5 - výsledky

      14. 1. 2020

      V týchto dňoch zverejňuje NÚCEM oficiálne výsledky z celoštátneho testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a matematika. Naši šikovní žiaci dosiahli zo slovenského jazyka percentuálnu úspešnosť 81% a z matematiky 86,7%. Priemerná úspešnosť SR bola zo slovenského jazyka 64,8% a z matematiky 63,4%. Jednoduchým výpočtom zistíme, že naši žiaci boli zo slovenského jazyka lepší o 16,2% a z matematiky boli lepší o 23,3% nad slovenský priemer. Blahoželáme a prajeme im veľa chuti a húževnatosti pri získavaní skvelých vyučovacích výsledkov. V neposlednom rade patrí veľká vďaka pani učiteľkám I. stupňa, ktoré v deťoch budovali pevné základy vedomosti a pani učiteľkám, Mgr. Brišovej a Mgr. Loduhovej, ktoré nepodcenili opakovanie a pripravili ich na prvú ťažkú skúšku.

     • Čas, keď si navzájom môžeme byť darom

      27. 12. 2019

      Aj tento rok na druhú adventnú nedeľu prebehla v priestoroch Katolíckeho domu predvianočná burza. Žiaci, učitelia, ba aj rodičia žiakov už dlhé týždne vyrábali, tvorili, chystali všetko možné i nemožné. Nuž a tak dopoludnie 8.12. 2019 prebehlo v príjemnej priateľskej atmosfére. Výrobky, výtvory, nápady od výmyslu sveta ponúkali ochotní žiaci s úsmevom. Na výber však boli aj rôzne potešenia pre hladný žalúdok. Veru, celkom pekne voňal punč aj lokše. Chutili však aj koláčiky s kávičkou alebo čajom, pri ktorých sa dalo posedieť, porozprávať. Niektorí si tu našli aj sympatické vianočné darčeky, a mnohí sa svojou prítomnosťou a pomocou stávali darom pre iných. Veľa ľudí sa zastavilo a neskôr odchádzali s pekným dojmom. Tešíme sa nabudúce aj na vás.

     • Návšteva kina

      16. 12. 2019

      Požehnaný čas Vianoc sa blíži a my sme vďaka zanietenosti pani učitelky Kubovej mohli preniknúť do zimnej rozprávky, ktorá nesie názov ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2. Dňa 16. 12. 2019 sa spolu s druhákmi ponorili do sveta fantázie v kine Cinemax Trenčín naši piatacisiedmaci, ôsmaci deviataci. Veselú atmosféru podčiarkla aj prechádzka vianočnými trhmi na námestí.

     • A slovo bolo u Boha

      9. 12. 2019

      Dňa 5. 12. 2019 sa v Trenčíne uskutočnil XVII. ročník súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy podnázvom ...A SLOVO BOLO U BOHA... Našu školu vzorne reprezentovali žiačky: Nellka Kolenová, Ema Karolínka Rendeková, Monika Štefúnová, Tánička Lišková, Slávka Koperniechová. S veľkým úspechom predstavujeme aj víťazky v recitácii. V I. kategórii prózy získala 3. miesto žiačka 2. ročníka, Rebeka Kurusová a v II. kategórii prózy obsadila 3. miesto žiačka 3. ročníka, Šarlotka Babulíková. Srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje