Novinky

 • Celoslovenské kolo biologickej olympiády

  Ďakujeme Adelke Kolenovej za vzornú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole biologickej olympiády, ktorá v náročnej konkurencii obsadila krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 • Škola v prírode v Terchovej

  Deti z našej školy mali opäť príležitosť prežiť jeden týždeň uprostred nádhernej prírody v srdci Malej Fatry v hoteli Boboty. Pre tretiakov bol opäť pripravený aj plavecký výcvik. Pod vedením p. učiteľky Kubovej a sr. Danky Oremovej FMA sa mali možnosť priučiť základom plaveckého umenia priamo v hotelovej plavárni. Niektorí to zvládli bravúrne, niektorí sa trochu potrápili, ale pokrok urobili všetci. Avšak najväčšiu pochvalu od hotelovej plavčíčky získali druháci, ktorých plavecký výcvik ešte len čaká. Takže už teraz sa máme na čo tešiť. Pravdaže, škola v prírode nie je iba o plávaní. Trochu sme sa aj učili. Ale najviac času mohli deti opäť venovať hrám a športovým aktivitám. V perfektne pripravenom programe si prišli všetky deti na svoje. Mali sme aj niekoľko výletov do okolitej prírody. Jeden deň sme sa vybrali na najvyšší vrch fatranského pohoria – Veľký Kriváň. Naši škôlkari sa museli držať spolu, aby ich neodfúklo, ale všetci mali na tvárach úsmevy. Najväčšiu radosť mali pravdaže z lanovky. Okrem výhľadov z hrebeňa si mohli deti pohorie vychutnať aj z opačnej perspektívy. Ďalší výlet bol do tiesňavy Jánošíkových dier, kam sme sa priviezli terchovským vláčikom. Tu mohli deti obdivovať hory v ich majestátnej mohutnosti zo samého „dna“. Každý deň sme sa schádzali aj na slávení sv. omše, kde bola príležitosť poďakovať Pánovi za pekné chvíle počas dňa, ale aj poprosiť za ten nasledujúci. Tento rok sme mávali sv. omšu spoločne s deťmi zo školy z Oščadnice, ktoré boli tiež ubytované v hoteli Boboty, takže sme mali príležitosť nadviazať aj nové priateľstvá. Bol to opäť krásny, ale pre pedagógov vyčerpávajúci týždeň. Skutočne veľkú vďaku si zaslúžia všetky učiteľky, p. učiteľka Kubová, p. učiteľka sr. Pukajová, p. učiteľka Chudová, p. učiteľka Benková, p. učiteľka Koníčková a p. učiteľka sr. Oremová. Ďakujeme tiež našej zdravotníčke p. Burianovej a aj animátorovi Lukášovi Rajcovi. Všetci odviedli stopercentnú prácu a deťom odovzdali aj kus zo svojho srdca. Môžeme byť hrdí, že máme takýchto ľudí na našej škole. Fotografie nájdete TU.

 • Výlet do Viedne

  Dňa 15. júna 2017 sa uskutočnil koncoročný výlet žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Drusovej, Suchej a Budayovej. Hlavnou destináciou výletnej cesty bola Viedeň. Žiaci videli expozície Múzea umenia a Prírodovedného múzea. Pešou zónou sme obdivovali architektúru hlavného mesta Rakúska a naše kroky smerovali aj do Dómu sv. Štefana. Unavení, ale plní pozitívnych dojmov,  sme sa vrátili vo večerných hodinách domov.  

 • Vzácna návšteva

  Koncom mája, presnejšie 30. mája, prijala naša škola vzácnu návštevu z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Samotný predseda TSK, Ing. Jaroslav Baška, odovzdal žiakom II. stupňa technickú stavebnicu LEGO MINDSTORM, ktorú je možné po zložení naprogramovaním „oživiť“. Druhým hodnotným darčekom pre rozvoj technických predmetov bol notebook značky LENOVO. Žiaci tieto darčeky s nadšením prijali.

 • Dobšinského rozprávkovo 2017

  Rozprávka je nepochybne fenomén, ktorý zaujme nielen deti, ale aj dospelých. Dokáže ožiť v akejkoľvek podobe, a preto sa naša škola zapojila do súťaže DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO  2017, ktorú vyhlásilo Považské osvetové centrum. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo 8. júna v Považskej Bystrici. V literárnej časti získala čestné uznanie žiačka 5. ročníka – Monika Štefúnová a výtvarnú časť zastrešili žiaci 3. A – T. Chudo, K. Hírešová, E. Babulíková F. Ťazim, ktorí svojou prácou obsadili 3. miesto. Deti získali diplomy a vecné ceny. Srdečne blahoželáme a jedným dychom dodávame: „ Len tak ďalej.“

 • Odmeňový výlet Bratislava

  Dňa 8. júna sa žiaci zúčastnili na odmeňovacom výlete v Bratislave. Navštívili múzeum dopravy, kde mohli vidieť zbierku vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho, osobné i nákladné automobily, bicykle, parné, motorové a elektrické rušne, signálnu, oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku, modelové koľajisko, dopravnú kanceláriu, rovnošaty a ďalšie predmety z histórie železníc. Najviac ich zaujali prototypy slovenských automobilov, vojenské a vládne autá. Potom pokračovali prehliadkou starého historického centra Bratislavy.

 • Ocenenie najlepších žiakov 9. ročníka Žilinskej diecéze

  Dňa 31. mája 2017 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov 9. ročníka Žilinskej diecézy v Diecéznom centre v Žiline. Naše dve deviatačky – Terézia ŠumichrastováVeronika Kuľhová si z rúk Otca biskupa Tomáša Galisa prevzali diplomy  sv. Cyrila a Metoda a vecné ceny. Oceňovanie bolo spojené s kultúrnym programom a završením tohto vzácneho dňa bol spoločný obed. Dievčatám úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v živote.

 • Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice

  Dňa 28. mája 2017 sa v priestoroch farskej záhrady v Dubnici nad Váhom konali oslavy sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. Po úvodných príhovoroch prednesených  donom Jozefom Ragulom – direktorom rehoľnej komunity saleziánov v Dubnici nad Váhom, sr. Editou Štefkovičovou – direktorkou rehoľnej komunity sestier saleziánok v Dubnici nad Váhom, Mgr. Monikou Pastierikovou – riaditeľkou ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia a Ing. Stanislavom Farským – saleziánskym spolupracovníkom, sa prítomným so svojím kultúrnym programom predstavili dievčatá a chlapci z našej školy. Najskôr vystúpili  deti z materskej školy, ktoré interpretovali pásmo Pytačky. Potom sa títo naši predškoláci predstavili s dvoma tančekmi. Po ich vystúpení nasledovala scénka „8 minút na jednu stránku“, v ktorej Matej Liška, žiak 2. ročníka, a ôsmak Matúš Kubo prítomným priblížili prvé stretnutie Dominika Savia s donom Boscom. V ďalšej časti sa farskou záhradou šírili krásne tóny ľudových piesní v interpretácii Karin Vargovej, Karolíny Beňovej a Nelly Kolenovej za hudobného sprievodu Adely Kolenovej. V závere kultúrneho programu sa návštevníkom podujatia s moderným tancom predstavili žiačky 7. ročníka, Valentína Žondová a Silvia Porubanová. Uvedené podujatie prispelo k dôstojnej oslave sviatku Panny Márie, k vyjadreniu vďaky za jej lásku, pomoc, ochranu i dobrodenia. Snáď nás aj o krôčik priblížilo k večnému životu v nebeskom kráľovstve, protože don Bosco povedal: „Ak sa úprimne staneme ctiteľmi Panny Márie Pomocnice, je isté, že prídeme do neba“.

 • Púť katolíckych škôl

  Deň katolíckych škôl, na sviatok Nanebovstúpenia Pána, žiaci z celej žilinskej diecézy oslávili spoločnou sv. omšou v mariánskej svätyni na hore Živčáková. Nechýbali medzi nimi ani zástupcovia z našej školy. Napriek sychravému počasiu sa ráno pred školou zišla asi tridsiatka žiakov, niekoľko rodičov a učiteľov, ktorí odhodlane nabrali smer Kysuce. Cesta ubiehala rýchlo, nielen vďaka zásobám sladkostí, ale aj preto že bolo stále čo obdivovať. Po príchode na pútne miesto sme sa všetci odobrali do kostola. Kto chcel, mohol využiť príležitosť na sv. spoveď.  Zároveň sme v  modlitbe sv. ruženca vyprosovali potrebné milosti sebe, ale aj všetkým svojim blízkym. O jedenástej začala sv. omša, ktorú celebroval náš diecézny otec biskup. V homílii vysvetlil žiakom zmysel putovania a v závere ich vyzval, aby milosti ktoré tu načerpajú priniesli aj do svojich rodín. Po skončení sv. omše už bol program voľnejší. Využili sme čas a prešli sme sa ku starej kaplnke, kde sme sa mohli oboznámiť s históriou vzniku tohto pútneho miesta. Na záver bola príležitosť navštíviť aj miestne predajne a nakúpiť nejaké suveníry. Napokon, uzimení ale šťastní, sme sa vrátili domov. No a dúfam, že nabudúce sa k nám pridáte aj vy. Ak chceme tromfnúť Žilinčanov, máme čo robiť. Ich bolo osem autobusov

 • Krajské kolo biologickej olympiády

  Dňa 3. mája sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. Víťazi okresného kola Andrea Ševčíková a Adela Kolenová opäť zabodovali a získali certifikáty úspešných riešiteľov. V náročnej konkurencii si v odbornosti geológia Adelka odniesla vytúžené 1. miesto a tak si zabezpečila účasť v celoslovenskom kole. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa síl a šťastia v ďalšej súťaži.

 • Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu

  „Vzrastom malý, ale duchom veľký obor“. Takto charakterizoval pápež Pius XI. Dominika Savia, ktorý je patrónom ZŠ s MŠ v Dubnici nad Váhom. Pri príležitosti jeho sviatku sa každoročne koná športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu. Na tohoročnom XXIV. ročníku konanom 5. mája 2017 organizujúca dubnická cirkevná škola privítala 250 chlapcov a dievčat z 11 škôl, ktorí si na mestskom štadióne TJ Spartak zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach: beh na 60, 600, 800 a 1 000 m, hod kriketom, vrh guľou, skok do diaľky, skok do výšky. Napriek zamračenej oblohe a chladnejšiemu počasiu sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto škôl: zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, z Katolíckej ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín , z Katolíckej spojenej školy Nemšová, z Katolíckej spojenej školy Rajec a zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 3 škôl: z Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera, z Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka z Assisi. Športové podujatie svojou účasťou podporili aj mnohí významní hostia – Mgr. Ivana Berec Majorošová – vedúca oddelenia školstva Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, Mgr. Ivan Rajec – predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, don Jozef Ragula, don Peter Štellmach a sr. Edita Štefkovičová. Vedenie ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom vyjadruje poďakovanie sponzorom športovej olympiády – Rade rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom a primátorovi Dubnice nad Váhom, Ing. Jozefovi Gašparíkovi. Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu tohto hodnotného športového podujatia. Veríme, že tento deň prispel k dôstojnej oslave sviatku patróna dubnickej cirkevnej školy, k formovaniu a upevňovaniu pekných vzťahov medzi cirkevnými školami a obohatil mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával.

 • DUBNICKÁ ENVIROJAR

  Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa zeme a dubnickej envirojari. Dňa 19. mája 2017 žiaci 5. – 9. ročníka v rámci týchto environmentálnych aktivít  čistili priestor kalvárie v Dubnici nad Váhom. Svojou aktívnou prácou prispeli k ochrane životného prostredia a k skrášleniu tohto dôstojného miesta.

 • Fotky z besiedky MŠ

  Fotky z besiedok našej škôlky, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti dňa matiek nájdete v aktualizovaných albumoch škôlkarských tried.

 • Poďakovanie za zápis do 1. roč.

  Dňa 25. a 26. apríla sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Budúcich  školákov privítali rozprávkové bytosti – princezné, princovia, Snehulienka a pani učiteľky 1. stupňa. Tie pre deti pripravili zaujímavé úlohy na zistenie ich školskej zrelosti. Za svoj výkon a výborné vedomosti dostali deti ako odmenu rôzne darčeky, ktoré pripravili p. vychovávateľka ŠKD Dorčáková a pani učiteľka Pukajová. Na našich budúcich školákov sa tešíme v septembri a želáme im veľa úspechov pri plnení školských povinností. Chceme sa tiež poďakovať všetkým rodičom za prejavenú dôveru, s ktorou priviedli svoje deti do našej školy. Potešili nás svojím záujmom a povzbudili nás do našej ďalšej práce.

 • Prípravný ročník pre deti s logopedickými problémami

  • Pretrvávajú u Vášho dieťaťa logopedické problémy? (nečistá výslovnosť hlások, problémy s vyjadrovaním, chudobná slovná zásoba...)
  • Nerado kreslí, nevie správne držať písacie a kresliace potreby, má problémy s grafomotorikou a je hravé?
  • Na zápise do 1. ročníka mu bol odporučený odklad školskej dochádzky?

  Práve pre takéto deti sme sa rozhodli zriadiť  v šk. roku 2017/2018  PRÍPRAVNÝ ROČNÍK, ktorý Vaše dieťa pod vedením kvalifikovaného pedagóga a logopéda pripraví na bezproblémový vstup do 1. ročníka! Vic o prípravnom ročníku sa dozviete TU.

 • Stretnutie s autorkou kníh pre deti

  Dňa 25. apríla 2017 mali naši piataci možnosť stretnúť sa so známou autorkou kníh pre deti a mládež – Petrou Nagyovou Džerengovou.  V úvode sa autorka v krátkosti predstavila a potom viedla s deťmi vrúcnu debatu. Pani spisovateľka ochotne odpovedala na všetky detské otázky a žiaci mali možnosť získať jej podpis do svojich knižiek.

 • Úspechy nášho žiaka, Ericka Vozára, v matematických súťažiach

  15.3.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili v okresnom kole matematickej Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ  Ilava. Matematické schopnosti nášho žiaka 7. ročníka, Ericka Vozára, boli korunované  veľkým úspechom – Erick vo svojej kategórii zvíťazil. Erickovo úsilie a jeho vzťah k matematike sa prejavili aj v okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa konalo 4.4.2017 v Novej Dubnici. V tejto súťaži Erick získal vzácne 2. miesto. Z jeho krásnych umiestnení sa veľmi tešíme, srdečne mu blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov aj v nasledujúcich súťažiach.

 • Divadelné predstavenie v Trnave

  Dňa 11. 4. 2017 sa zúčastnili žiaci II. stupňa divadelného predstavenia Malý princ v Divadle Jána Palárika v Trnave. Táto filozofická rozprávka ponúkla žiakom reálny pohľad na to, aké dôležité sú vzťahy medzi ľuďmi. Žiakom sa predstavenie páčilo a už teraz vieme, že táto návšteva divadla nebola posledná.

 • Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec

  Dňa 28. marca 2017 prebehol v CVČ Dubnica nad Váhom 22. ročník okresnej súťaže v rétorike - Štúrov a Dubčekov rétoricky Uhrovec. Našu školu vzorne reprezentovali žiačky II. stupňa,  Monika ŠtefúnováMária Farská. Obe dievčatá obsadili v svojich kategóriách 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach.

 • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 16.3.2017 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom  uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Nela Krótka, Tobiáš Chudo, Monika Štefúnová, Tatiana Lišková, Mária Farská a Simona Vargová. V silnej konkurencii v 2. kategórii prózy 3. miesto obsadila Monika Štefúnová, žiačka 5. ročníka. Monike blahoželáme k peknému úspechu a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171

Fotogaléria