Novinky

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Florbal - Kaťák
Krúžok technickej tvorivosti
Logické hry
Prehlbovanie vedomostí zo SLJ 7. a 8. roč.
Príprava deviatakov na Testovanie 9 - SLJ
Príprava deviatakov na testovanie MAT
Prírodovedný krúžok
Rozvíjanie komunikačnej zručnosti v AJ
Spevácky krúžok
Športový krúžok
Turistický krúžok
Voľnočasový krúžok - 4. roč.

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.08.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria