Novinky

Zoznam tried

Názov
MŠ Lienky Triedny učiteľ Bc.Eva Nikodémová
MŠ Motýle Triedny učiteľ Bc.Michaela Žáčková
MŠ Ovečky Triedny učiteľ Mgr. Eva Benková
1.A Triedny učiteľ Mgr. Denisa Chudová
1.B Triedny učiteľ Mgr. Lenka Pukajová
Prípravný ročník Triedny učiteľ Mgr. Denisa Kulichová
2. Triedny učiteľ Mgr. Andrea Behanová
3. Triedny učiteľ Mgr. Slávka Bajčíková
4.A Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kubová
4.B Triedny učiteľ Mgr. Lenka Pukajová
5. Triedny učiteľ Mgr. Katarína Budayová
6. Triedny učiteľ Mgr. Andrea Badíková
7. Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Suchá
8. Triedny učiteľ Mgr. Darina Drusová
9. Triedny učiteľ Mgr. Daša Mikušová

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.08.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria