Novinky

Zoznam tried

Názov
MŠ Lienky Triedny učiteľ Mgr. Eva Nikodémová
MŠ Motýle Triedny učiteľ Mgr. Eva Benková
MŠ Ovečky Triedny učiteľ Bc.Michaela Žáčková
Nová
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Chudová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Pukajová
Prípravný ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Kulichová
2. Triedny učiteľ Mgr. Andrea Behanová
3. Triedny učiteľ Mgr. Slávka Bajčíková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kubová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Michálková
5. Triedny učiteľ Mgr. Katarína Budayová
6. Triedny učiteľ Mgr. Andrea Badíková
7. Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Suchá
8. Triedny učiteľ Mgr. Darina Drusová
9. Triedny učiteľ Mgr. Daša Mikušová

© aScAgenda 2018.0.1105 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria