• Zápis do MŠ

    • Zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 1. mája do 31. mája 2023. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára bude nutné k prihláške doložiť najneskôr do konca mája 2023.

     MOŽNOSTI ZÁPISU:

     1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

     2. OSOBNE - Kto nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže si prísť vyzdvihnúť tlačivo prihlášky osobne do materskej školy alebo priamo na sekretariát. Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť aj TU:

     MS_Ziadost_o_prijatie_dietata.doc

     MS_dotaznik_pri_prijimani.doc

      

     Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

     • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2023
     • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
     • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

     TEŠÍME SA NA VÁS!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje