• Zápis do MŠ

    • Zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 2. mája do 31. mája 2022. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára bude nutné k prihláške doložiť najneskôr do konca mája 2022.

     MOŽNOSTI ZÁPISU:

     1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

     2. OSOBNE - Kto nemá možnosť vyplniť Elektronickú prihlášku, môže si prísť vyzdvihnúť tlačivo prihlášky osobne do materskej školy, vypíše si ju a podpísanú odovzdá späť do MŠ. Tlačivo prihlášky je možné stiahnúť aj TU:

     Prihlaska_do_MS.doc

     dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

     Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

     • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2022 - od 1.9.2022 je pre tieto deti predprimárne vzdelávanie povinné
     • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
     • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

     TEŠÍME SA NA VÁS!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje