• Harmonogram dňa

     • Pri zostavovaní a usporiadaní denného poriadku v triedach – Včielky, Ovečky, Lienky, Motýle, rozvíja pedagogický kolektív u detí vývinové potreby, zdravú životosprávu, psychohygienu a individuálne zvláštnosti:

   • USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTÍ

    ČAS

    ČINNOSTI

    630- 745

    Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a činnosti podľa výberu detí,

    745  830

    Ranný kruh – spoločné diskutovanie, riešenie sociálnych konfliktov, morálne hodnoty, ranný odkaz: ponuka dňa, modlitba

    Relaxačné a zdravotné cvičenie

    830 – 900

    Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

    900 – 1115

    Vzdelávacie aktivity, hry a hrové činnosti podľa výberu detí

    Pobyt vonku

    1115-1200

    Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

    1200-1400

    Odpočinok

    1400-1430

    Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

    1430 – 1600

    Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí

    Pobyt vonku

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje