• OSLAVA PATRÓNA ŠKOLY

      Vo štvrtok, 6. mája, sme mali možnosť osláviť patróna našej školy účasťou na sv. omši. Deti prichádzali do kostola sv. Jakuba v sprievode svojich pani učiteliek postupne v troch skupinách – od najmladších po najstarších. V slúžení sv. omše sa vystriedali naši bratia saleziáni – don Cyril, don Vlado a don Bohuš.

     • Patrón školy sv. Dominik Savio

      Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio. Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

      Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

     • Učíme sa prepájať teóriu s praxou.

      Naši tretiaci sa na hodinách slohu vzdelávajú v rôznych oblastiach a svoje vedomosti rozširujú v mnohých témach. Jednou z nich bola téma Recept. Žiaci si ujasnili, aké dôležité je zachovať pri rôznych činnostiach správny postup, dodržiavať predpísané množstvá a dať dané suroviny. Nakoľko škola disponuje školskou kuchynkou, svoje vedomosti mohli ukázať aj v praxi. Podľa receptu v učebnici upiekli s pomocou pani učiteľky chutné koláčiky. Sme na nich hrdí, akí sú šikovní. Milí rodičia, veríme, že aj doma vám predvedú svoje vedomosti i zručnosti a potešia vás svojou šikovnosťou.

     • Duchovná obnova žiakov 8. a 9. roč.

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa po dlhšom čase v lockdowne a bez kolektívu znova stretli v škole. Preto sme im ponúkli spoločný čas v rámci adaptačného procesu Duchovnú obnovu. Počas jedného spoločného dňa mohli prostredníctvom hry a spoločných aktivít trochu viac a hlavne spontánnym spôsobom vychádzať znovu zo seba k druhým a tak oživiť vzťahy v rámci spoločenstva vlastnej triedy.

    • Vzácne úspechy našich biológov
     • Vzácne úspechy našich biológov

      Veľmi nás potešili aj ďalšie úspechy našich biológov zo 7. ročníka - Nelky Krótkej, Katky Hírešovej a Dominiky Ševčíkovej.Nelka reprezentovala našu školu v okresnom kolo 55. ročníka biologickej olympiády kategórie D v projektovej časti a svojím projektom a posterom: „Zmyslové vlastnosti, etológia a welfare kury domácej“ získala krásne 1. miesto v okrese. Tiež v okresnom kole biologickej olympiády kategórie D, ale v prakticko-teoretickej časti sme získali krásne umiestnenia: Katka 4. miesto a Dominika 6. miesto a súčasne sa stali aj úspešnými riešiteľkami tejto kategórie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 13. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje